Ulrika Beischer

Gedigen erfarenhet inom försäljning, innovation, och ledarskap från flera stora MedTech företag i Sverige och Norden.

Jag har erfarenhet av hur man bygger en marknad för avancerad och innovativ teknologi. Jag har ett brett kontaktnät baserat på mina kompetenser inom försäljning, produktutveckling, upphandling, inköp och leverantörs relationer

Mitt bidrag till styrelsearbete är målfokusering, engagemang och förmåga att se helheten. Jag är en öppen, positiv och entusiastisk person som drivs av utmaningar och av att bidra till att affärer utvecklas och växer. Jag drivs av att göra skillnad!

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.