Anna Laurin

Är investeringen värdeskapande för kund? If not - don’t do it. Arbetar med servicedesign och tjänsteutveckling med startups, tillväxtbolag och etablerade bolag som nyorienterar.

Har genom 30 års konsultverksamhet erfarenhet och nätverk inom väldigt många företag och branscher. Håller sedan 11 år i en portalkurs för kreatörerna på Berghs och har därigenom närkontakt med framtidens kommunikatörer och lösningar. Fokus: Strategi, varumärke, organisation och kultur. Hand i hand mot gemensamma mål.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.