Elif Schmidt

Jag jobbar idag som VD inom SaaS fintech sfären för en scaleup och är även styrelseordförande för en koncern inom byggnads- och byggnadsställningsbranschen som ägs av ett investmentbolag.

Innan dess så har jag över 15 års erfarenhet av telekombranschen i framförallt norra Europa. Jag har varit med och sourcat från Kina, byggt upp egna house brands, ställt om Strax som är en global mobildistributör till att bli mer miljövänliga och sedan landat nästan alla kunder i Norden och Baltikum. Så mitt nätverk och kunskap inom telekom är väldigt starkt i Norden men även runtom i Europa och börjar nu bygga upp ett bra nätverk i Sverige inom finans och fintech. Mina styrkor är försäljning, ledarskap och affärsutveckling.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.