Alice von Geijer

Erfaren general manager och vd med bred arbetserfarenhet inom flera affärsområden, i olika ansvarsroller. Verksamhetsutvecklare både operativt och strategiskt, finansiellt ansvarig, marknad- och försäljningsansvarig, PR, HR, produktutveckling för att nämna några, detta både i Sverige och internationellt.

Drivit start-up bolag från start till en att vara en rörelse med god lönsamhet. Van att driva verksamheter både på ett operativt och strategiskt plan. Sitter i flertalet styrelser som Styrelseordförande och Styrelseledamot.

Har arbetserfarenhet från flera branscher, marin, hotell och restaurang, Food & Beverage, produktutveckling och spelbranschen.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.