Eva Ärlebo

Jag har lång erfarenhet av ledarskap och förändringsledning inom flera branscher. En av mina absoluta styrkor är att navigera i förändring och hitta nya möjligheter.

Mitt bidrag i en styrelse är dels hur man kan leda sin organisation igenom förändring, dels affärsmannaskap. Båda delar viktiga för att kunna bibehålla eller öka sin omsättning.

Jag är bra på att ta fram kundvärden utifrån företagets erbjudande och hur man skapar långsiktiga kundrelationer.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.