Kamilla Kohn Rådberg

Jag har operativ erfarenhet av ledande befattningar inom innovation och affärsutveckling samt R&D. Har vidare arbetat med detta i ledande positioner inom privata näringslivet, internationellt och som konsult. Har arbetat i och med såväl stora etablerade organisationer som små nystartade bolag. Har fn. ett styrelseuppdrag.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.