Klementina Österberg

Klementina Österberg är 45 år och arbetar som vd för GU Ventures med fokus på finansiering och utveckling av företag.

Hon har 20 års erfarenhet av styrelsearbete, exvis i Cereno, Oncorena och OnDosis, samt hon är ordförande i GOKAP Invest och Vasa Angels. Innan GU Ventures arbetade Klementina för Venture Cup, Daimler-Benz, Volvo Cars, samt Geveko Industrier.

Klementina är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg med inriktning på management av tillväxtföretag. Hon har fått utmärkelser som Årets Finansprofil av Finanskompetenscentrum och Årets Ledare av Gothia Akademi.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.