Carina Ridenius

Är VD och delägare i PIK Presentationsteknik AB, vi arbetar inom presentation-, information- och kommunikationsområdet.

Mina ledord är livslångt lärande, nyfikenhet och nya utmaningar. Dessa har lett mig genom ett långt, spännande och mycket varierat studie- och yrkesliv, med två magisterutbildningar, Master of Arts och Master of Science. Den senare med inriktning informationshantering och omvärldsanalys. Har en lång arbetslivserfarenhet i företag, organisationer, kommunala förvaltningar, samt styrelseuppdrag i både ideella och kommersiella styrelser. Pålitlighet, tydlighet, förtroende, kompetens och att visa på pedagogiskt ledarskap är viktiga delar som genomsyrar både mitt arbetsliv och privatliv.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.