Maria Hemberg

Koncernledning, mångårig erfarenhet av M&A, strategi och affärsutveckling, affärsjuridik, börsregler och governance samt hållbarhet.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.