Marianne Gyllensten

I styrelserummet är jag nyfiken på nya tekniker, nya relationer och nya affärer, gärna nära teknik och vetenskap.

Jag bidrar aktivt med en kombination av erfarenheter från strategisk planering, operativ ledning och vana att utveckla affären i internationella och mångkulturella organisationer, från ägarledda start-ups till SME, multinationella koncerner och akademi. Som styrelsearbetare är jag påläst och analytisk med hög integritet men också prestigelös, lösningsorienterad och positiv.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.