Petra Palmgren Lindwall

Håller er affärsmodell för morgondagens utmaningar? Att bygga ett företag är att se - och ta vara på – kundbehov och möjligheter. Att gripa tillfället. Vinna affären. Men hur skalar ni upp affärsmodellen och möter morgondagens möjligheter? 

Det finns inga recept för framgångsrik bolagsstyrning. Inga magiska formler, eller givna regler. För precis som att det finns alla typer av företag, skiljer sig också ägare, styrelser och organisationer åt. Man måste hitta sin egen väg. Men. Det finns enormt mycket att lära och inspireras av. Under min tid som entreprenör, utbildare och styrelseordförande i flertalet företag har jag hittat konkreta nycklar som låser upp värden och bygger innovativa företag.

Med 20 års erfarenhet av styrelsearbete och ett brinnande intresse för företag och företagande har jag lärt mig en sak; bra styrelsearbete handlar inte om makt och kontroll. Tvärtom. Bra styrelser öppnar upp för idéer, driv och initiativ! Därför är jag heller inte ett ”styrelseproffs” i klassisk bemärkelse, utan ser mig mer som en facilitator för er tillväxtresa.

Ska vi passa ihop så vill ni ha en styrelse som är nyfiken och engagerad, en styrelse som anpassar bolagsstyrningen efter vad ni behöver för att komma framåt och nå era mål och en styrelse som är kompetent för att hjälpa er ägare och ledningen med både vad ni ska fokusera på och hur ni ska göra för att nå det ni vill på kort och lång sikt. I mig får ni en engagerad, kompetent och strategisk styrelseordförande/ledamot med över 30 uppdrag i erfarenhetsbanken.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.