Mia Ilkko

Jag erbjuder ett effektivt och framåtlutat styrelsearbete.

Med min seniora erfarenhet som verksamhetskonsult har jag en förmåga att lyssna in företag och folk, lyhördhet sätter grunden till bra kommunikation i alla led.
Det ihop med högt ansvartagande och en oerhörd vass förmåga att ta fram processer gör mig till en naturlig Styrelseordförande.

Mitt mål är att tillsammans arbeta fram hållbara företag med tydligt strategiarbete.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.