Thérèse Rosén Löfstedt

Med mångårig internationell erfarenhet av ledarskap på så väl strategisk som taktisk nivå har jag skapat mig en god kunskap och förståelse för utveckling av affärer, människor, verksamheter, varumärken, produkter, tjänster, transport lösningar samt skapa kreativa miljöer.

Under min yrkesverksamma tid har jag byggt upp en bred och lång erfarenhet från transportindustrin inklusive intelligenta transport lösningar. Jag har en gedigen erfarenhet av förändringsarbete i komplexa organisationer, personalledning, strategi och portföljsledning, digitalisering, elektrifiering, autonoma lösningar och affärsmodellering som inkluderar mer än 25 års yrkeserfarenhet.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.