Minna Skyman

Driven och resultatorienterad ledare specialiserad på lönsam tillväxt, affärsutveckling, effektivisering och digitalisering.  Bred erfarenhet av både operativt och strategiskt arbete från flera olika företag, branscher och roller, senast som extern VD på Setterwalls Advokatbyrå. Har även erfarenhet från att utveckla företag att gå från ett ägarlett till ett ägarstyrt företag. Söker styrelseuppdrag där jag kan bidra med min expertis till värdeskapande styrelsearbete, som skapar förutsättningar för företagets ledning att arbeta mot uppsatta strategiska mål.    

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.