Christina Aspestedt

Många års erfarenhet som rådgivare till ägarledda bolag, i både start och etablerad fas, har givit mig en bred erfarenhet av vad som krävs för att ett bolag ska lyckas med sin tillväxtplan.

En av mina spetskompetenser är finansiering; hur ska ett bolag över tid finansiera sina tillgångar, både utveckling och investeringar.

Med över tjugofem års ledarerfarenhet kan jag också bidra med kompetens kring målstyrning, säljledning, rekrytering, samt utveckling av medarbetare och grupper. Jag har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och positiv stämning i en arbetsgrupp.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.