Åtgärder näringslivet behöver nu

Effekterna av coronaviruset slår hårt mot företag. Regering och myndigheter har agerat snabbt och bra, men det räcker inte. Genom enkäter och nära dialog med våra medlemsföretag ser vi ett behov av både nya och förbättrade åtgärder.

Här presenterar vi de åtgärder som vi ser som viktigast. Det är åtgärder vi jobbar intensivt med att förmedla till regering, berörda myndigheter och medier.

För att maximera effekten av de insatser regeringen har föreslagit är det viktigt att det är enkelt, att det inte medför onödig byråkrati och att pengarna kommer företagen till del snarast. Det ska inte heller kosta företagen onödiga resurser. Vid införandet av mer stöd kan det vara en poäng att öka beloppen i de som redan införts, istället för att uppfinna hjulet igen.

Därför föreslår vi följande:

 1. Ta bort avgiften och räntan på skatteanståndet, och minska därmed både företagares oro och Skatteverkets byråkrati.
 2. Förtydliga det personliga ansvaret vid skatteskulder. Idag kan du som styrelseledamot/ägare bli personligt betalningsansvarig om du inte kan betala sina skatteskulder i tid.
 3. Öka möjligheten till ersättning vid korttidspermittering till 90 procent av lönekostnaden i särskilt utsatta branscher.
 4. Ge ett generellt skatteuppskov i minst 90 dagar.
 5. Inför statliga pengar-tillbaka-garanti på bokade resor, nöjen, kultur etcetera.
 6. Inför riktat stöd mot utsatta branscher, hotell, restaurang, möten och handel.


Läs mer: Vår samlingssida med Covid-19 information

Åtgärder för att stärka kompetensförsörjning

Vi ser att företagen behöver fler åtgärder för att stärka sin ekonomi. Samtidigt är det nu ett bra tillfälle att bygga för framtiden genom att satsa på omställning och kompetensutveckling. Detta under en period då många anställda blir korttidspermitterade, eller kommer att stå inför ett karriärsbyte.

 1. Gör det lönsamt för arbetsgivare och arbetstagare att satsa på vidareutbildning under korttidsarbete.
 2. Se till att kurser och utbildningar som startas upp med hjälp av regeringens stödpaket verkligen motsvarar arbetsmarknadens behov.
 3. Möjliggör regeringsstödet till nya kurser och inte bara till en utvidgning av befintligt utbildningsutbud.
 4. Flytta fram sista ansökningsdag till sommarens och höstens kurser.
 5. Möjliggör yrkesutbildning som ett alternativ för de som vill karriärväxla. Idag ha man rätt att läsa in högskolebehörighet, utvidga även rätten till att gälla omskolning inom yrkesutbildning.

Få fart på ekonomin i höst

Något som vi lärde av finanskrisen är vikten av att få hjulen att snurra igen, inte minst för att hantera arbetslösheten. Med den osäkerhet som finns om virusets utveckling är det viktigt att snabbt återfå en stabil konsumtion. Det bör ske både genom att stärka allmänhetens ekonomi och genom offentliga investeringar.

Här föreslår vi:

 1. Helikopterpengar, det vill säga genomförandet av en ekonomisk stimulansåtgärd, för att kickstarta efterfrågan i höst.
 2. Tillfälligt höjda barnbidrag.
 3. Skrotningspremie äldre bilar, för att öka efterfrågan på nya miljövänligare bilar.
 4. Infrastruktursatsningar som bidrar till att stärka konsumtionen. Tidigarelägg tillexempel järnvägen Göteborg - Borås - Jönköping, och satsa på att bygga ut laddinfrastrukturen för elfordon med fler laddstationer. 

Läs mer: Att stötta näringslivet har aldrig varit viktigare

Kommunala åtgärder

Vi föreslår att alla kommuner ... 

 • Funderar på om de kan tidigarelägga kommunala investeringar, till exempel att genomföra upprustning och nybyggnad av skolor.

 • Ska kunna göra inköp lokalt. Det vill säga få möjlighet att göra avsteg från lagen om offentlig upphandling (LOU) fram till augusti om det skulle krävas.

 • Låter miljö- och hälsoinspektörerna dra ner på inspektionerna där det är möjligt och istället informerar företag om regeringens stödåtgärder och hur de kan söka dem. 

Övrigt

Tydliggör vilka som kommer få barnomsorg vid eventuellt skolstängning och vem som gör bedömningen i varje enskilt fall.

VAD KAN VI GÖRA FÖR DIG?

Vill du veta mer om förslagen? Eller jobbar du på ett medlemsföretag och har synpunkter på vilka fler åtgärder vi bör lyfta till regeringen framöver? Hör av dig till vår kollega Anders Wagner.

Vårt huvudkontor i Göteborg

Var:
Parkgatan 49, Göteborg