Västsvenska företag ger ekonomin en mjuklandning

Trots utmaningarna under det senaste året visar det västsvenska näringslivet på motståndskraft inför framtiden. Det har stor betydelse för Sveriges ekonomi och stabilitet, enligt Västsvenska Handelskammarens analys för fjärde kvartalet 2023.

Medan Sveriges BNP gått nedåt under 2023, visade västsvenska företag på motståndskraft. Med 5,6 % i ekonomisk tillväxt, växte Västsverige klart snabbast av storstadsregionerna, dubbelt så snabbt som riket i sin helhet och behåller fortsatt sin position som en grundsten i svensk ekonomi.

Företag från Västsverige exporterar mest i landet.

Företag från Västsverige exporterar mest i landet och under 2023 har många levererat ett bra resultat på grund av en fortsatt stark global efterfrågan. De senaste siffrorna visar på ett varuexportvärde på ca 350 miljarder kronor, vilket motsvarar ca 25% av Sveriges samlade export. Enbart produkter från Västsveriges fordonsindustri stod för minst 150 miljarder kronor. 

I Västsverige görs dessutom flera investeringar, kopplat till den gröna omställningen, så som två batterifabriker, samt Life Scienceklustret. 34 % av alla investeringar inom forskning och utveckling som gjordes i Sverige, skedde i Västsverige. Statistiken är tydlig; regionen visar på en robusthet som är avgörande för hela landets konkurrenskraft.

Bibehållen lönsamhet trots motgångar

Trots inflation och en förändrad efterfrågan har flera av de större industribolagen levererat starka resultat och bibehållen lönsamhet. Många företag har klarat sig tack vare anpassningar som gjorts i form av exempelvis prishöjningar, försiktighet med investeringar och ändrad personalstyrka.

Samtidigt är situationen inom bygg- och fastighetssektorn liknande övriga landet med ett halverat bostadsbyggande under 2023 och en kalkyl med höga finansieringskostnader som blir allt svårare att få ihop.

Arbetslösheten i Västsverige har, likt resten av landet, sakta börjat krypa uppåt, men Västsverige har med sina 5,9 % fortsatt lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna. 

Avmattning men ljusning på sikt

Den senaste konjunkturindikatorn från Västsvenska Handelskammaren visar på motståndskraft bland regionens företag, trots en viss inbromsning. Läget just nu har försämrats något under de senaste månaderna, från 7,20 till 7,04 på en tiogradig skala.

På frågan om hur utsikterna ser ut om sex månader är dock de svarande företagen mer positiva nu än när vi ställde samma fråga för ett par månder sedan, 6,59 mot 6,20 på en tiogradig skala. Resultatet visar att de västsvenska företagen ser att nuläget mattats men att situationen på längre sikt ser ljusare ut än för ett kvartal sedan.

– Trots ett osäkert läge är det med glädje jag kan konstatera att det västsvenska näringslivet lämnar ett starkt 2023 bakom sig. Vi ser en stark motståndskraft i vår export och företag som i ett tuffare omvärldsläge investerar för framtiden. I batterifabriker och grön omställning men också genom att göra de förändringar som krävs i ett svårare konjunkturläge. Vi ser med tillförsikt fram emot ett händelserikt 2024 för svensk konkurrenskraft, kommenterar Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren, konjunkturanalysen. 

4 viktiga händelser och beslut


Under det senaste månaderna har flera beslut och händelser annonserats från det västsvenska näringslivet, viktiga för fortsatt tillväxt och konkurrenskraft. Här är några av dem:

  • Preem Lysekil utökar sin investering i raffinaderiet som ska fasa ut den fossila produktionen till förmån för förnybara drivmedel. Investeringarna uppgår nu till upp mot 10 miljarder där det första projektet Synsat står klart 2024 och den fulla utbyggnaden år 2027. Källa: Preem

  • GKN i Trollhättan behöver anställa 1000 personer över 5 år för att svara upp mot nya order inom flygindustrin. Källa: Sveriges Radio

  • EU kommissionen har godkänt den farledsfördjupningen i Göteborgs hamn som möjliggör att ta emot större fartyg och är avgörande för våra exporterande företag. Detta efter att ha levererat rekordhöga containervolymer under 2023. Källa: Göteborgs Hamn

  • Ett nytt innovationscenter planeras i Torslanda, som en samlingspunkt för mobilitetsklustret Lindholmen, Lundby och Torslanda. Innovationscentret ska möjliggöra tester av ny teknik i en attraktiv modern miljö. Källa: Volvo Cars

STÄRK DIN KONKURRENSKRAFT – BLI MEDLEM IDAG

Som medlem i Västsvenska Handelskammaren är ditt företag med och stärker förutsättningarna för ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv i Västsverige. Vi företräder närmare 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom områden som de upplever är viktigast för ett företags framgång, men erbjuder också tjänster för att du och ditt företag ska utvecklas och växa.

Bli medlem