Certifiering i export och import

Genom Certifiering i export och import lär du dig grunden samtidigt som du fördjupar dig under fyra kursdagar.

Under fyra kursdagar lär du dig grunden i export och import, samtidigt som du fördjupar dig inom det område som är mest relevant för dig. De första tre kursdagarna fokuserar på processen i internationella affärer och den fjärde kursdagen väljer du själv från någon av våra fördjupningskurser.

Under kurserna varvas föreläsning med grupparbeten där du får omsätta teorin i praktiska övningar.

Du kan läsa mer om kurserna i kalendariet och se aktuella kursstarter i anmälningsformuläret. Om inget annat anges äger kursen rum i Göteborg.

tre grundkurser ingår

Kurs om villkor för betalning, leverans och försäkring
 • Hur de olika villkoren fungerar, var och en för sig.
 • Vilken inverkan villkoren har på kostnad och risk.
 • Hur villkoren samspelar och kombineras på bästa sätt.
Kurs om export- och importdokument
 • Hur du använder kommersiella dokument, tull- och transportdokument.
 • Vilka dokument som är obligatoriska respektive frivilliga.
 • Var du hittar rätt information och vem som utfärdar dokumenten.
Kurs om tullhantering
 • EU:s gemensamma tullagstiftning.
 • Grunderna i hur en vara klassificeras.
 • Ursprungsregler och hur man får fram varans ursprung.

välj en av

Fördjupningskurs om remburshantering
 • I vilka länder och situationer det är bra att använda remburser.
 • Hur du navigerar i regelverket från ICC.
 • Hur banker resonerar när de utfärdar remburser.
 • Detaljerade övningar och praktiskt utförande av remburser.
Fördjupningskurs om Incoterms 2020
 • Incoterms samspel med betalnings- och försäkringsvillkor.
 • Hur Incoterms kan minska risken för kostsamma missförstånd under leverans.
 • Regelverket i Incoterms 2020 och skillnaderna mot Incoterms 2010.
Fördjupningskurs om ursprungsregler och frihandelsavtal
 • Betydelsen av att tillämpa ursprungsreglerna och frihandelsavtalen på rätt sätt.
 • Hur man fastställer rätt ursprungsland, vilket ursprungsintyg som krävs och vilka beviskraven är.
 • Att utfärda ursprungsintyg som  ger din kund tullfrihet eller tullnedsättning.

anmälan certifiering

Varmt välkommen med din anmälan! Tveka inte att höra av dig om du vill att vi skräddarsyr din kompetensutveckling tillsammans. Kontakta gärna utbildningsansvarig Jenny Åkerwall.

Ja, jag vill boka min plats


Tre valfria grundkurser ingår, välj tre kursdatum

Välj en av följande fördjupningskurser