Bättre samverkan för att möta unga på arbetsmarknaden

Hur vill unga att arbetslivet ska se ut? Och vad kan politik och näringsliv göra för att den senaste generationen som tagit plats på arbetsmarknaden ska trivas i sitt yrkesliv?

I vår senaste rapport Gig eller guldklocka har vi tittat närmare på vad som lockar unga till en långsiktig anställning. Det korta svaret är; unga vill utvecklas på en arbetsplats, får de den utveckling de eftersöker kan till och med tänka sig att stanna yrkeslivet ut. Men trivs de inte, kommer de snabbt att söka sig vidare. För gruppen är fast anställning, god lön och trygghet det viktigaste.

Läs hela rapporten: Gig eller guldklocka

Vi kan hjälpa till

Att attrahera ny kompetens är lika viktigt som att behålla och utveckla den man har. För att det ska vara möjligt behöver fler aktörer samlas.

Enskilda arbetsgivare behöver ta sitt ansvar och jobba med företagets attraktivitet. Inom många branscher där kompetensbehoven är stora kan unga ofta välja och vraka mellan arbetsgivare. När efterfrågan på kompetens är större än utbudet skapas ett nollsummespel. För att växa som företag måste de plocka personal av ett annat företag. Det ställer krav på arbetsgivarna som måste anpassa sig.

Vi på Västsvenska Handelskammaren och våra medlemsföretag kan vara en del av lösningen. Genom nätverk, utbildningar och kunskapshöjande seminarier, skapar vi möjlighet för såväl personlig som professionell utveckling.

Vi driver även initiativ för att öka engagemanget i skolan och för att korta vägarna in på arbetsmarknaden.

Läs mer: Våra projekt inom kompetensförsörjning

Skolan: Näringslivets viktigaste leverantör

Skillnaden mellan efterfrågan och utbud av kompetens är ett underbetyg för vårt utbildningssystem. För lika viktigt som att kunna attrahera kompetens är det att rätt, och tillräckligt mycket, kompetens lämnar våra skolor och universitet.

Här behöver vi politiken. Utbildningsväsendet är näringslivets viktigaste leverantör men för att det ska fungera måste utbildning och näringslivets behov gå hand i hand. Det man lär sig måste matcha arbetsmarknadens faktiska behov och utbildningsväsendet måste börja arbeta närmare företagen. Det är lättare sagt än gjort men om näringslivet står redo att dra sitt strå till stacken behöver det offentliga svara upp.

Västsvenska Handelskammaren har regelbunden kontakt med politiken, både på nationell och regional nivå, där vi lyfter vikten ett gemensamt grepp på kompetensförsörjningen.

Ett starkt näringsliv behöver rätt kompetens

Näringslivet behöver verktyg för att kunna utveckla sina anställda. Ett steg som tagits i rätt riktning är införandet av omställningsstöd. Att få möjligheten att vidareutbilda sig en bit in i karriären är en fantastisk möjlighet både för individ och företag. Förhoppningsvis kan det leda till att fler utvecklas och att den uppdaterade kompetensen kommer hela samhället till gagn.

Vi behöver också skapa fler möjligheter för ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Nya vägar in för de som står lite längre ifrån, möjlighet att ställa om kompetens eller sadla om helt för de som känner att de vill göra något nytt.

En väg är fler lärlingsutbildningar, som skapar möjlighet för skola och näringsliv att tillsammans skapa innehåll för en relevant utbildning. Det kan också handla om enkla lösningar, där vi ser att det behövs ökade satsningar på studie- och yrkesvägledning, för att ge unga större möjligheter att göra ett aktivt val och att förstå vad olika yrken innebär.

Lyckas man med den nya dimensionering av gymnasieskolan som inletts, där fler elever ska göra ett aktivt val av utbildning utifrån arbetsmarknadens behov, kan vi vara en bit på vägen mot att få utbudet och efterfrågan på kompetens att mötas.

De enskilda arbetsgivarna har ett ansvar, organisationer såsom Västsvenska
Handelskammaren har ett ansvar och politiken har ett ansvar. Kan vi samlas, säkrar vi framtidens kompetensförsörjning både på lång och kort sikt. Unga vill inte gigga, de vill ha trygghet, utveckling och uppskattning. Det som krävs är att alla aktörer jobbar tillsammans.

DISKUTERA KOMPETENSFÖRSÖRJNING MED OSS

Vill du diskutera detta ämne vidare? Vill du få fördjupad information, diskutera ämnet med andra HR-chefer eller få en skräddarsydd föreläsning till din ledningsgrupp eller styrelse? Välkommen att kontakta oss på Västsvenska Handelskammaren.