Stort intresse för Göteborgs evenemangsområde

Det ska byggas en ny arena i Göteborg. Frågorna kring byggdatum, plats och process är dock många. Det blev tydligt när Västsvenska Handelskammaren bjöd in till ett seminarium i ämnet i november. 

Det finns ett politiskt beslut om att ersätta Scandinavium med en ny multiarena. Arenan kommer att byggas där Valhallabadet står idag, ett nytt centralbad placeras norr om Valhallagatan och sporthallarna ska ersättas. 

Enligt beslutet ska arenan vara konkurrenskraftig med jämförbara europeiska destinationer och med det kan Göteborg behålla sin ställning som de stora evenemangens stad. 

– Det finns en bred politisk samsyn kring arenabygget och att utveckla området, vilket bådar gott för ett effektivt arbete framåt, säger Christina Heikel, stadsutvecklingsansvarig på Västsvenska Handelskammaren. 

Omfattande pussel 

Men än är inte planeringen klar. Ett planprogram ska tas fram och det är ännu för tidigt att säga hur många bostäder som området kan rymma. En skola och förskolor ska få plats och Burgårdsparkens grönytor bevaras. Det är ett omfattande pussel med flera stora pjäser som ska läggas och meningarna går isär om hur det ska gå att kombinera event med en levande stadsdel. 

På scen fanns en bred panel med representanter från bland annat politiken, Göteborgs Stad och Göteborg & Co, som diskuterade och problematiserade kring byggnationen och utvecklingen av en ny stadsdel. 
 
– Detta är inte ett vanligt stadsutvecklingsprojekt. Ytan är unik och de styrkorna behöver bevaras. Målet är att utveckla och öppna upp området, men utan att förstöra uniciteten, beskrev Peter Grönberg, vd på Göteborg &co, när han fick frågan om vad han ser för målbild för evenemangsområdet. 

Bygga bort barriärer 

Evenemangsområdets förnyelse har stor betydelse för Göteborgs attraktivitet både som destination och bostadsort. Stadsutvecklingen i området handlar lika mycket om arenorna och dess funktionaliteter som att skapa en unik stadsdel där människor trivs och som göteborgarna kan känna stolthet över. Där det som är utanför arenorna kan förstärka upplevelserna i dem och omvänt. 

– Genom att skapa en tätare och mer blandad bebyggelse med levande gatumiljöer bygger det samtidigt bort de barriärer som vi upplever idag mellan Gårda, Heden Lorensberg och Svenska Mässan. Här finns alla möjligheter att skapa en unik stadsdel med en tydlig identitet med vilken evenemangsstaden Göteborg kan vara hållbart konkurrenskraftig inför framtiden, förklarar Christina Heikel.

Vill samverka med näringslivet 

Daniel Bernmar, som är kommunalråd i Göteborg med ansvar för idrottsfrågor, är den person som leder arenaförhandlingarna och var med på scen under seminariet. Han betonar vikten av att fortsätta utveckla Göteborg i bred enighet i långsiktiga frågor likt denna. 

– Jag är övertygad om att göteborgarna ser ett stort värde i att fortsätta utveckla idrott- och kulturstaden Göteborg, både avseende bredd- och elitverksamhet, säger han.  

En viktig fråga för Västsvenska Handelskammaren är hur näringslivet kan bidra till en god utveckling av evenemangsområdet samt finansiering som kan möjliggöra genomförande.  

– Vi vill väldigt gärna samarbeta med näringslivet och ha en gemensam dialog. Vi ser att vi med privata aktörer kan dela risken som kan möjliggöra den här utvecklingen. Men vi måste också säkerställa att det blir en attraktiv del av Göteborg. Det är göteborgarnas resurser som kommer läggas på detta, så frågan börjar och slutar i politiken, avslutar Daniel Bernmar. 

Med på scen var även Victoria Bergman, Lotta Nibell, Per-Henrik Hartmann, Björn Siesjö och Johan "Red Top" Larsson. 

VI ARBETAR FÖR VÄSTSVERIGES FÖRETAG

På Västsvenska Handelskammaren arbetar vi med att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Vi företräder närmare 3000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom områden som de upplever är viktigast för ett företags framgång. Bland våra medlemsförmåner ingår även kostnadsfri kompetensutveckling för företagens anställda.

Bli medlem