Almedalen - live från Visby

Den 28 juni presenterar vi en dag fylld av seminarier tillsammans med tre andra handelskamrar. Välkommen till arenan för södra Sveriges näringsliv på Mellangatan 27 i Visby eller följ våra sändningar live.

08.00 Grön omställning i södra Sverige - var god dröj

Världen ställer om men Sverige tappar fart. Elektrifieringen är avgörande för klimatmålen, men utbyggnaden av svenskt elnät har blivit en flaskhals som förhalar näringslivets omställning. Mer fossilfri el vilket kräver mer produktion och överföringskapacitet – var finns de hållbara planerna?

PÅ SCEN:

Carl Wangel, Governmental Relations, SSAB
Per-Anders Gustafsson, vd, Göteborg Energi
Fredrik Olovsson (S), riksdagsledamot, näringsutskottet
Per Tryding, vice vd och policychef, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Annika Viklund, vd, Vattenfall Eldistribution
Gustav Ebenå, chef avdelningen för Systemanalys och statistik, Energimyndigheten
Johan Trouvé, moderator, Västsvenska Handelskammaren

Info från Västsvenska Handelskammaren

Du måste godkänna cookies för marknadsföring för vår webblats för att se filmen.

09.00 Jakten på kompetens – utmaningen ökar

Trots osäker konjunktur och omvärld är tillgången till rätt kompetens den största utmaningen för näringslivet. Vi behöver jobba med bredd och spets. Företagen har sitt ansvar. Svensk politik har sitt och behöver skapa rätt förutsättningar för fler att bli redo för det som näringslivet efterfrågar.

PÅ SCEN:

Cecilia Hallengren Aronsson, Senior Vice President HR, Volvo Group Trucks Technology
Petter Bedoire, CTO, SAAB
Åsa Zetterberg, Förbundsdirektör, Tech Sverige
Martin Linder, Förbundsordförande, Unionen
Elin Hultman, Vice vd, Skill
Josefine Malmqvist, Ledamot Utbildningsutskottet, (M)
Maria Fuxborg, Moderator, Västsvenska Handelskammaren

Info från Västsvenska Handelskammaren

Du måste godkänna cookies för marknadsföring för vår webblats för att se filmen.

12.00 Vad sa statsministern?

Vad sa statsministern – och vad sa han inte? Var låg tyngdpunkterna och vilka förväntningar kan vi ha på regeringens politik framåt baserat på talet?

PÅ SCEN:

Widar Andersson, Politisk redaktör, Folkbladet
Sofia Nerbrand, Politisk redaktör, Kristianstadsbladet
Malin Lernfelt, Chefredaktör, Liberala Nyhetsbyrån

Info från Västsvenska Handelskammaren

Du måste godkänna cookies för marknadsföring för vår webblats för att se filmen.

13.00 Sätt Sverige på rätt spår med ny järnväg

I Europa investeras stora summor i ny modern järnväg. Sverige går i motsatt riktning och avbryter sådana satsningar och prioriterar istället underhåll och storstadsnära pendling. Hur undviker vi att Götaland blir en flaskhals för gods- och persontransporter mellan norra Sverige och kontinenten?

PÅ SCEN:

Ulrika Heie, Ordförande trafikutskottet, (C)
Magnus Oscarsson, Trafikpolitisk talesperson, (KD)
Göran Cars, Professor samhällsbyggnad
Ellen Dahl, Moderator, Sydsvenska Handelskammaren

Info från Västsvenska Handelskammaren

Du måste godkänna cookies för marknadsföring för vår webblats för att se filmen.

14.00 Se klimatmöjligheterna i stadsutveckling

Sveriges nyindustrialisering innebär en accelererad tillväxt i flera av landets kommuner. Normer för hur vi stadsutvecklar är i förändring och samhällsutvecklingen väcker samtidigt behov av nya transportlösningar. Hur kan våra tillväxtregioner utvecklas hållbart?

PÅ SCEN:

Maria Stenström, Ansvarig beteende och mobilitetsfrågor, 2030-sekretariatet
Alexander Ståhle, Vd, Spacescape
Elise Grosse, Hållbarhetschef, Sweco Architects
Helene Hellmark Knutsson, Landshövding, Västerbottens län
Ola Serneke, Vd, Serneke Invest
Christina Heikel, Moderator, Västsvenska Handelskammaren

Info från Västsvenska Handelskammaren

Du måste godkänna cookies för marknadsföring för vår webblats för att se filmen.

15.00 Styrelsen – maktarena eller värdeskapare?

Forskning visar att en bolagsstyrelse präglad av jämställdhet och mångfald fattar bättre beslut och är mer kreativ samt innovativ än en homogen motsvarighet. Samtidigt går utvecklingen mot jämställda styrelser långsamt. För att stärka svenska företag krävs därför samlade krafttag och förändring.

PÅ SCEN:

Fredrik Hillelson, Grundare och VD, Novare Human Capital
Tove Lindahl Greve, Grundare och VD, Ansvaret
Maria Källsson, Rådgivare och VD, Safir Communication
Joel Eklund, Styrelseordförande och investerare
Christina Heikel, Moderator, Västsvenska Handelskammaren

Info från Västsvenska Handelskammaren

Du måste godkänna cookies för marknadsföring för vår webblats för att se filmen.

 

vÅR MÖTESPLATS i Almedalen

Var:
Mellangatan 27, Visby
Hitta hit