Intresserad av en plats i nätverket?

Vi tar in nya deltagare till våra grupper löpande. Noggrann matchning sker alltid, för att du som deltagare ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan i gruppen.

Stad: Skövde

Intresseanmälan

Chefsnätverk: Inköp

Stärk din kompetens och utvecklas som ledare i vårt chefsnätverk för inköpschefer. Här lyfter ni era dagliga utmaningar och finner lösningar tillsammans.

Har du som chef inom inköp svårt att hålla dig uppdaterad på nya inköpskanaler? Kämpar du med att rekrytera och behålla dina medarbetare? Eller funderar du kanske på hur du ska motivera ditt team?

Västsvenska Handelskammarens chefsnätverk är en plattform för relationer och erfarenhetsutbyte. I våra nätverk för chefer som inom försäljning möter du andra i samma roll som du, men med nya perspektiv. Tillsammans diskuterar ni aktuella ämnen, inspireras och delar erfarenheter.

Exempel på diskussionsämnen:

• Inköpsprocessen
• Värdeköpande inköp
• Utvecklingsarbete och projektledning
• Min roll i ledningsgruppen
• Organisation och förändringsarbete

ARBETSSÄTT I VÅRA CHEFSNÄTVERK

Vi arbetar med en väl beprövad arbetsmetodik för inlärning och reflektion där mötena sker i form av rundabordssamtal och leds av en professionell samtalsledare.

För att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt deltagande matchar vi dig med en grupp efter behov, och där vi kan säkerställa att inga konkurrensförhållanden uppstår. Samtliga möten sker under sekretess.

Varje grupp består av 8 till 15 chefer inom försäljning från olika företag. Ni beslutar tillsammans vilka ämnen ni vill diskutera under era strategimöten, samt när mötena ska äga rum.

MÅLGRUPP

Titlar som återfinns i grupperna är försäljningschef, marknadschef, gruppchef, inköpschef, Head of Sales med flera.

VAD GER ETT DELTAGANDE I ETT CHEFSNÄTVERK?

Att vara med i ett chefsnätverk är en möjlighet för dig att utvecklas i din yrkesroll. Här får du inspiration, erfarenhetsutbyte och ett viktigt stöd utanför den egna organisationen.

Kunskap

Som chef behöver du ständig påfyllning av kunskap. Genom att utbyta erfarenheter kan du ta nästa kliv i såväl din personliga utveckling, som på företagets resa.

Perspektiv

Chefer i våra nätverk lär av varandra, lyfter blicken och ger varandra nya perspektiv. Det bidrar till att vi ständigt utmanar oss själva och vågar ta steget in i framtiden.

Stöd

Att vara chef är ett ensamt jobb. Att få utbyta tankar och erfarenheter med personer som förstår din vardag är värdefullt.

Välj region där du vill nätverka

På Västsvenska Handelskammaren kan du delta i våra chefsnätverk på följande orter; Borås, Göteborg, Skövde, Trollhättan och Varberg. Varje ort har samma grund men kan skilja sig åt innehållsmässigt. Du kan ta del av den informationen nedan. 

Välj stad för att se pris och specifik information.

INTRESSEANMÄLAN TILL CHEFSNÄTVERK: Inköpschef


Har du personalansvar?


Läs mer om våra allmänna villkor och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.