Med yrkestrainee säkrar Valmet framtida kompetens

Behovet av yrkesutbildad kompetens är stort hos många industriföretag. På Valmet i Göteborg testar man nu en ny möjlighet. Sedan 1 februari arbetar yrkestraineen Jimmy Nguyen på företaget som en del av sin utbildning till svetsare.

Enligt en undersökning från Svenskt Näringsliv efterfrågar 47 procent av landets företag gymnasialt yrkesutbildad kompetens. Särskilt stor är bristen inom områden som plåt, installation och svets.

Det är först när man jobbar som man lär sig yrket på riktigt

För Oskar Santesson, chef för produktion på Valmet, är bilden bekant. I deras serviceverkstad i Göteborg där de tillhandahåller service och reservdelar för underhåll av pappersbruk och energiindustri, är behovet av svetsare stort.

– Våra svetsare arbetar med väldigt komplexa material och processer, vilket gör att det är svårt att få tag på rätt kompetens när vi står inför pensionsavgångar eller om någon skulle sluta, säger han.

För att lösa sin situation tar de in inhyrd personal. Genom en intern svetsskola kan de lära sig de specifika svetsarbeten som företaget efterfrågar, samtidigt som den fasta personalen upprätthåller sina licenser.

Ny form av lärlingsutbildning

Men under våren 2021 testar Valmet en ny möjlighet att stärka sin kompetensförsörjning och stimulerar samtidigt branschens behov. Då arbetar yrkestraineen Jimmy Nguyen som lärling i företaget som en del av sin svetsarutbildning.

En månad in i arbetet trivs yrkestraineen Jimmy Nguyen bra med att driva sitt eget lärande på Valmet, istället för att bara sitta i skolbänken.

– Det finns ett minskat intresse för industrin i Sverige, samtidigt som många jobb fortfarande kräver ett yrkeskunnande. Då känns det roligt att lyfta en elev med ett brinnande intresse, samtidigt som det kan vara en möjlighet för oss att anställa, säger Oskar Santesson.

Yrkestrainee startade i höstas och drivs av Västsvenska Handelskammaren i samarbete med tre olika vuxenutbildningar i regionen. Syftet är att hjälpa företag att hitta yrkeskompetens och samtidigt underlätta för kompetensväxling.

Lär sig bäst i arbetslivet

I dagsläget finns utbildningar inom svets och CNC-operatör. Jimmy Nguyen har gått sin första termin på Campus Mark i Kinna, och trivs med att vara ute i arbetslivet.

– Jag gillar att svetsa, att göra själva hantverket med plåten. Yrkestrainee är också en ganska kort utbildning och det passar mig bra då jag vill ut och jobba direkt, säger han.

Som lärling uppskattar han möjligheten att utvecklas inom många olika områden på arbetsplatsen.

– Att få inblick i hela verksamheten och ta del av de andra anställdas erfarenhet, varav många arbetat på Valmet i 30 till 40 år, är sådant man inte kan lära sig i skolan. Det är först när man jobbar som man lär sig yrket på riktigt.

Driva automatisering

För att en lärlingsanställning ska bli bra krävs tid och engagemang från båda parter, menar Oskar Santesson som ser många fördelar med att unga får möjlighet att lära sig hantverket.

– Även om du programmerar en robot så behöver du det handfasta kunnandet, det får inte glömmas bort. Fördelen med en ung generation är också deras IT vana som gör att de kan driva automatiseringen framåt.

Vill ditt företag anställa en yrkestrainee?

Genom yrkestrainee stärks kompetensförsörjningen till både enskilda företag och branscher. Är ert företag intresserade av att anställa en yrkestrainee, eller vill veta mer om vad det innebär? Kontakta vår kollega Rasmus Flick, projektutvecklare, så berättar han mer.