Styrelseutbildning

Vill du förbättra styrelsearbetet och samspelet mellan styrelsens intressenter? Välkommen till vår styrelseutbildning Certifiering i styrelsearbete.

Du kan ta del av vår utbildning både som företag och privatperson, arbetar du på ett medlemsföretag erhåller du alltid en medlemsrabatt.

Se aktuella startdatum för vår styreleseutbildning i Borås, Göteborg och Skövde.

om vår styrelseutbildning

Under styrelseutbildningen Certifiering i styrelsearbete får du en komplett bild av styrelsens ansvar och uppdrag. Du lär dig att agera på varningsklockor i styrelserummet och att förbättra samspelet mellan vd, ägare och styrelsens intressenter. Så att du kan ta nästa steg mot ett strategiskt och affärsutvecklande arbete i styrelserummet.

Certifiering i styrelsearbete är en av våra mest uppskattade utbildningar. Kombinationen av föreläsarnas teoretiska kunskaper och deltagarnas gedigna erfarenheter leder till insiktsfulla samtal. För att du verkligen ska få möjlighet att testa det du lärt dig avslutas utbildningen med ett rollspel där gruppen löser olika dilemman i styrelserummet.

4,6 av 5 i betyg

Kunskap är en nyckel till framgång och vi erbjuder därmed ett brett kursutbud för dig i ledande postion. Nedan finner du några recensioner från tidigare deltagare.

Utbildningen riktar sig till

Styrelseledamöter och blivande styrelseledamöter som vill förbättra arbetet i styrelsen – eller vd, ägare och personer i ledningsgrupper som vill förbättra samspelet med styrelsen.

Upplägg

Utbildningen pågår under fem halvdagar som börjar med gemensam lunch kl. 12.45 och avslutas kl. 18.00. 

LÄS MER OM INNEHÅLLET

Kl. 12.45-18.00

Sophie Persson, styrelseproffs och utbildare Agent A

 • Ramverket och roller
 • Ägardirektivets roll
 • Styrelsen i olika ägarformer (stiftelse, aktiebolag, koncern, ägarledda bolag)
 • Det praktiska styrelsearbetet
 • Styrelsemötet
 • Styrelsens omvärldsbevakning

Kl. 12.45-18.00

Mercedes Lennartsson Anderås Advokatfirman Delphi
Christoffer Mangelus Advokatfirman Delphi

 • Aktiebolagets bolagsorgan
 • Styrelsens och vd:s huvuduppgifter
 • Jävsfrågor
 • Svensk kod för bolagsstyrning
 • Styrsystem som arbetsordning, ägardirektiv och vd-instruktion
 • Bolagsordning och aktieägaravtal
 • Styrelsens ekonomiska ansvar och samspel med revisor
 • Delegering och ansvarsfrågor enligt lagstiftningen
 • Styrelsens roll vid obestånd och tvister
 • Skatter och avgifter

Kl. 12.45-18.00

Sophie Persson, styrelseproffs och utbildare Agent A

 • Strategisk metodik, affärsmodeller och styrelsen
 • Att utveckla styrelsen som team
 • Arvodering och rekrytering av ledamöter och ordförande
 • Vd- och styrelseutvärdering

Kl. 16.30-18.00

Eva Vati, Vati of Sweden AB

 • Vad är hållbarhet och hållbart företagande
 • En utblick Globala målen och andra styrmedel
 • Hållbarhet som strategisk inriktning
 • Effekter och framgångsfaktorer
 • Metodik & arbetssätt

Kl. 12.45-18.00

Annette Ögren, verksamhetskonsult och partner Anacka AB
Ola Gravenfors, grundare och styrelseordförande Hippoly AB

Ekonomi i styrelserummet
 • Ekonomisk uppföljning
 • Nyckeltal
 • Finansiell analys
 • Rapportering
Finansiering och företagsvärdering
 • Bolagsfas och ägande
 • För- och nackdelar med olika finansieringsformer
 • Vikten av bolagsvärdering för styrelsen
 • Finansiell analys – tre olika sätt

Kl. 12.45-18.00

Sophie Persson, styrelseproffs och utbildare Agent A

 • Examination
 • Rollspel av ett styrelsemöte
 • Summering av innehållet i utbildningen
 • Aktuella frågor på styrelsens bord

Bra att veta

I slutet av utbildningen sker en examination. När du blivit godkänd får du en certifiering som ett kvitto på din kompetens som styrelseledamot.

Bokningen är bindande men du kan överlåta platsen. Antalet kursdeltagare är begränsat.

Aktuella startdatum

Varje utbildningsdag inleds med lunch 12:45 och avslutas 18:00

8 november Göteborg
8, 10, 15, 17 och 22 november.

17 januari Göteborg
17, 24, 31 januari och 7, 22 februari.

6 mars Göteborg
6, 13, 20, 27 mars och 3 april.

24 april Göteborg
24 april och 8, 15, 22, 29 maj.

25 april Trollhättan
25 april, 3, 16, 23, 30 maj 2023. 

18 september Skövde
18, 21, 26 september 2, 10 oktober 2023

Låter denna styrelseutbildning som något för dig men du vill ställa några frågor, kontakta vår kollega Catherine Morton-Fincham.

Utbildningen äger rum på Västsvenska Handelskammaren

Var:
Parkgatan 49, Göteborg