Exportprogrammet

Få tillgång till ett exceptionellt bra nätverk av internationell expertis. Du får hjälp att utveckla nya exportmarknader och möjlighet att vässa din kunskap inom internationell affärsutveckling.

Tillsammans utvecklar vi din exportstrategi och löser dina utmaningar med din internationella expansion. Programmet pågår under ett år.

Se kommande startdatum.

Målgrupp

Exportprogrammet riktar sig till små och medelstora företag som redan idag exporterar till någon eller några marknader men som nu behöver ta nästa steg i sin internationella expansion. 

LÄS MER OM INNEHÅLLET

Du blir del av en nätverksgrupp med andra företag i samma situation. Genom gemensamma diskussioner av de utmaningar som det innebär att ta sig ut på nya marknader lär ni av varandra och hittar lösningar. Nätverk leds av en internationellt erfaren samtalsledare. 5 halvdagstillfällen.

Workshops med ämnesfokus som rör ditt företags globala expansion, bland annat internationell affärsjuridik och affärskultur. 4 halvdags tillfällen.

Individuella möten med våra specialister för just ditt företags stöttning.  Detta sker genom enskilda möten tillsammans med exportrådgivare och med utgångspukt i företagets individuella behov och målsättning. 9 timmar - antal tillfällen enligt överenskommelse.

I detta steg erbjuds företag att etablera sig på en ny exportmarknad. Syftet är att öka projektdeltagarnas kunskap om den utvalda marknaden och ge möjlighet att träffa relevanta kunder och partners.

För att delta i denna aktivitet går ditt företag igenom en urvalsprocess. Några viktiga urvalskriterier är exportmognad, resurskapacitet i tid och finansiella medel, hållbarhetsfokus i produkt/tjänst och affärsmodell. Begränsat antal platser.

aktuella startdatum

Västra Götaland
27 september

Låter detta program som något för dig men du vill ställa några frågor, kontakta vår kollega Marina Gireva som är ansvarig för programmet. 

Möt en deltagare

Info från Västsvenska Handelskammaren

Du måste godkänna cookies för marknadsföring för vår webblats för att se filmen.