Yes! Nu tar vi nästa steg med Yrkestrainee

Västra Götalandsregionen har beslutat om fortsatt finansiering av handelskammarens initiativ Yrkestrainee. Fram till 2025 kommer vi utveckla nya modeller för arbetsplatsförlagd utbildning med anställning.

– Vi är väldigt nöjda med att VGR ser oss som en viktig partner i att förbättra kompetensförsörjningen och förutsättningarna för det livslånga lärandet i hela regionen säger Rasmus Flick, projektuvecklare för Yrkestrainee.

Yrkestrainee initierades av Västsvenska Handelskammaren 2020 med målet att stärka kompetensförsörjningen i Västsverige, både till särskilt utsatta branscher och enskilda företag. Utbildningsformen innebär att eleven blir anställd på ett företag, får lön under studietiden, samtidigt som hen lär sig företagets verksamhet från grunden.

Anna Bellomi och Rasmus Flick arbetar med Yrkestrainee hos oss på Handelskammaren.

– Idag finns Yrkestrainee representerat i alla våra regionala nav; Göteborgsregionen, Boråsregionen, Fyrbodal och Skaraborg. Vår senaste industriutbildning i Fyrbodal lockade över 100 sökande och är fullsatt med 32 motiverade elever, varav nästan alla har tidigare arbetslivserfarenheter. Så det handlar verkligen om omskolning mot bristyrken.

Läs mer: Med Yrkestrainee säkrar Valmet framtida kompetens.

Ska underlätta yrkesväxling

Ända sedan start har projektet delfinansierats av Västra Götalandsregionen. Beslutet om fortsatt finansiering innebär att handelskammaren nu kan ta nästa steg i Yrkestrainees utveckling.

– Nu kommer vi bland annat att inleda ett samarbete med Validering Väst för att bättre kunna kartlägga och testa elevernas tidigare kunskaper och på så sätt förbättra matchningen mellan elev och arbetsgivare, säger Rasmus Flick.

För att svara upp mot bredare kompetensbehov kommer även modeller inom högre utbildning att testas tillsammans med Högskolan Väst och Högskolan i Skövde. Dessutom ska en helt ny metod tas fram för att underlätta yrkesväxling av befintligt anställda.

– Vi ser att Yrkestrainee är ett framgångsrikt verktyg i företagens nyrekryteringar. Men det kan samtidigt ge utrymme för befintlig personal att kompetensutvecklas. På så vis får fler möjlighet att etablera sig, samtidigt som vi höjer den generella kompetensen i näringslivet.

3 mål med Yrkestrainee


  1. Få fler arbetstagare och arbetsgivare att hitta varandra
  2. Öka rörligheten på arbetsmarknaden
  3. Skapa fler vägar in till ett jobb för långtidsarbetslösa
TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD

Tillgång till rätt kompetens är avgörande för att bygga ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett starkt Västsverige. På Västsvenska Handelskammaren arbetar vi för att företagens kompetensbehov ska vara mer styrande för utbildningssystemet och för en effektivare matchning på arbetsmarknaden. Läs gärna mer om vårt arbete inom området och hur du som företag kan engagera dig.

Läs mer om kompetensförsörjning