Infrastrukturen utvecklas inte i takt med Västsverige

Strax före årsskiftet presenterade Trafikverket sitt förslag på nationell infrastrukturplan 2022-2033. Infrastrukturen hänger inte med i Västsveriges snabba utveckling, konstaterar handelskammaren i remissvaret till regeringen.

I remissen på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 framför Västsvenska Handelskammaren att Västsverige är dragloket i svensk ekonomi. Tillverkningsindustrin i regionen slår det ena rekordet efter det andra, här investeras i utvecklingscenter och fabriker och regionen är Europas ledande när det gäller fordonselektrifiering.

Men vi konstaterar också att transportinfrastrukturen inte hänger med, vilket bland annat försvårar kompetensförsörjningen. I Västsverige finns det svenska järnvägssystemets största, läs värsta, flaskhals och i en aspekt ligger infrastrukturinvesteringarna i Västsverige mer än 120 år efter stockholmregionen.

Om detta och våra förslag på lösningar kan du läsa i remissvaret nedan.

Läs remissvaret

I juni väntas regeringen fastställa den nationella infrastrukturplanen, då får vi veta om de tagit intryck.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD 

Västsvenska Handelskammaren erbjuder tjänster för att företag ska utvecklas och växa, men är också näringslivets röst i politiken. Vi företräder närmare 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom områden som de upplever är viktigast för ett företags framgång. Däribland infrastruktur, kompetensförsörjning och stadsutveckling.

Bli medlem