politisk agenda

Vår politisk agenda handlar om att göra särintressen till allmänintressen. Vi driver de frågor som ni medlemmar upplever som viktigast för ett företags framgång.

Målet med vår politiska agenda är att skapa konkurrenskraftiga företag och en region där människor vill leva, entreprenörer vågar satsa och politiker ger rätt förutsättningar för näringslivets tillväxt. 

För att få till stånd ett beslut eller en förändring som handlar om stora satsningar krävs hundratals möten, samtal, utspel. Vi genomför undersökningar och deltar i samhällsdebatten, samt för en nära dialog med politiker, myndigheter och ministrar – bland annat via våra rundabordssamtal där du som medlem har möjlighet att delta.

Vår politiska agenda är ofta ett mycket långsiktigt arbete och vi arbetar med ett stort antal frågor samtidigt.

I fokus just nu

  • Att skapa förutsättningar för att näringslivet ska få tillgång till den arbetskraft de behöver. Vi arbetar för att öka ungas intresse för de utbildningar företagen efterfrågar, för att skapa möjligheter för kompetensomställning och för att underlätta för utrikesfödda att få arbete.
  • Beslut om satsningar på vägar och järnvägar som ligger i Västsveriges intresse. Vi behöver förenkla för människor att pendla till och från sina arbeten samt skapa bättre förutsättningar för godstransporter.

  • Västsverige som Europas främsta region för elektrifiering av fordon. Vi ser att det behövs fler satsningar på utbildning och forskning, ökat riskkapital för nystartade tillväxtföretag inom området, samt investeringar som säkerställer en trygg elförsörjning till regionen.

  • Attraktiva hållbara städer och tillräckligt med bostäder är avgörande för kompetensförsörjningen av våra företag och för att Västsverige ska vara en region som människor och verksamheter flyttar till och vill vara kvar i. Vi arbetar för attraktiva stadskärnor med fler boende, mer aktivitet och rörelse och för ett enklare och effektivare byggande där näringslivet får en roll tidigt i processerna.

Tillsammans gör vi Västsverige starkare!