En guide om unga på arbetsmarknaden

Kompetensförsörjning är en stor utmaning för företag idag. Att locka ny kompetens med en ny generation på arbetsmarknaden, är inte enkelt. Den stora frågan är: Hur vinner man kampen om kompetensen?

Vi har gjort en rapport tillsammans med Ungdomsbarometern, som är tänkt att vara ett hjälpmedel i arbetet; en guide till unga på arbetsmarknaden. Att kunna attrahera, behålla och utveckla unga är en nyckel för att säkra framtidens kompetensförsörjning. Men också en nyckel för att kunna fortsätta utveckla sitt företag och sin affärsidé. 

Rapporten bygger på data från Ungdomsbarometerns enkätstudie ”Workforce”. Där har man pratat med yrkesverksamma västsvenskar mellan 25–35 år.

Faktorer för att attrahera kompetens  

Som arbetsgivare behöver du aktivt jobba med hur du lockar till dig arbetskraft. Därför blir det viktigt att ta ställning till vad unga tycker, tänker och värdesätter i valet av arbetsgivare. 

Trygghet 

Många saker är viktiga för unga när det kommer till att trivas på en arbetsplats. Det kan handla om att ha kul, bidra till en bättre värld eller bli riktigt bra på någonting. Men i topp kommer tryggheten. Ungefär 96% av de unga uppgav att känna sig trygg är ”mycket viktigt” eller ”viktigt, men inte avgörande” när de fick frågan vad som känns viktigast i arbetslivet, vilket gör det till den enskilt största faktorn i vad som beskrivs vara angeläget i arbetslivet. 

Samma trend ser man när det kommer till anställningsform. 92% av de unga i undersökningen tycker det är mycket viktigt eller ganska viktigt med fast anställning. När det gäller kollektivavtal ser vi samma trend, där motsvarande siffra är 81%. 

Kanske är trygghetstrenden en effekt från det rådande kriget och den ekonomiska situation vi står i just nu. Läser man om inflation, pandemi och krig är det inte så konstigt att man ser sig om efter trygghet i tillvaron. Unga vill känna sig trygga i arbetslivet och inte oroa sig allt för mycket. 

Pengar 

Att tjäna pengar har blivit allt viktigare. Även om det inte väger lika tungt som tryggheten, svarade 82% att alternativet ”Tjäna riktigt mycket pengar” är ”mycket viktigt” eller ”viktigt, men inte avgörande”. Siffran i sig sticker kanske inte ut, men här kan vi se ett tydligt trendbrott. Framför allt bland unga i Västsverige. 

Frågan har ställts vid fyra tillfällen sedan 2016. Varje gång har andelen som anser det viktigt med pengar minskat – fram tills nu. När frågan ställdes 2020 svarade 65 % att det var viktigt med pengar. Siffran har alltså ökat med nästan 20 procentenheter på 2 år. En tydlig indikation på att pengar blir alltmer väsentligt för unga. 

Läs mer: Hur kan politiken påverka?

Faktorer för att behålla kompetens 

Vilka faktorer är avgörande när man ser till förväntningar på en enskild arbetsgivare? Det som toppar ungas prioriteringslista är arbetsklimatet, så som att ha trevliga kollegor och bra balans mellan arbete och fritid. Om det är trygghet, pengar och intresse som lockar unga till ett yrke, är det upp till dig som arbetsgivare att få dem att vilja vara kvar. Arbetsklimatet är förmodligen det allra mest avgörande för om någon kommer trivas och blir kvar på en arbetsplats eller inte.  

När man frågar unga om vad som känns viktigast för att skapa ett bra arbetsklimat kommer ledarskapet i topp. Det är också på tredje plats när det kommer till vad som är viktigast i valet av en enskild arbetsgivare, före både hög lön och flexibla arbetstider. Det ställer krav på dig som arbetsgivare.   

Gör såhär:

Nästan hälften av unga yrkesverksamma i Västsverige vill se tydliga handlingsplaner vid psykisk ohälsa och diskriminering. Vi ser även att små saker som tillgång till kaffe på arbetsplatsen och aktiviteter med kollegor värderas högt. Vi tillbringar trots allt 40 timmar i veckan med våra kollegor på kontoret, då är det avgörande med ett bra klimat där man kan känna sig trygg.

Fråga: Vad anser du är viktigast inom personalvård?
Var vaksam för det här: 

Den enskilt största oron unga i arbetslivet har är att bränna ut sig. Därefter följer oro för att inte bli uppskattade och att stanna i karriären. De är oroliga för att deras arbete ska tas för givet, eller inte uppmärksammas tillräckligt. Just möjligheten till utveckling har stor relevans när det kommer till att behålla unga. Det kommer vi att se när vi tittar på vad som får unga att vilja vara kvar.

Fråga: Vad av följande, om något, oroar dig just nu i arbetslivet?
Gör inte såhär:

Att ha en bra balans mellan jobb och fritid är väldigt viktigt för unga på arbetsmarknaden. Det blir tydligt när man frågar dem vad som kan få någon att välja bort eller sluta på en arbetsplats. Där är tillgänglighet trots sjukdom, utanför arbetstid, och under semestern ”dealbreakers” för många.

Fråga: Skulle något av följande kunna få dig att välja bort en arbetsplats/sluta på en arbetsplats?
Annars lämnar de. 

Om det som unga efterfrågar inte finns hos er kommer de se sig om efter alternativ. 43% av unga yrkesverksamma svarar att om de inte trivs på sin arbetsplats och att arbetsgivaren inte tar vara på deras kompetens, börjar de leta efter en ny anställning. Det är alltså fler än vad som uppger att de i denna situation pratar med kollegor om arbetsklimatet och försöker förändra internt. 

Två-årströskeln  

De första 2-3 åren är särskilt kritiska, då är unga mest benägna att lämna om de inte trivs på arbetsplatsen. Men lyckas du i stället behålla dina medarbetare genom denna period, är uppfattningen annorlunda och de skulle i större utsträckning stanna kvar för att försöka förändra arbetsklimatet.   

Därför blir det viktigt för dig som arbetsgivare att hålla extra koll på dina kollegor under de första åren.  Klarar ni att ta er över tröskeln de första åren är förutsättningarna goda för att det blir många fler år tillsammans! 

Kanske är det härifrån idén om unga som ”giggare” kommer. Unga kommer söka sig vidare om de inte trivs. Men det har att göra med arbetsklimatet och trivseln hos den enskilda arbetsgivaren, inte för att unga som kollektiv vill pendla mellan olika anställningar och arbetsgivare. 

Vad kan få unga att satsa på guldklocka? 

Även fast unga i stor utsträckning kommer röra sig vidare när de inte trivs, är allt inte förlorat. Tvärtom kan många unga tänka sig att stanna kvar hos samma arbetsgivare hela livet så länge man känner att man utvecklas.  

Utveckling och framgång 

Den kanske största lärdomen för arbetsgivare som vill behålla sin kompetens länge: Utveckla dina medarbetare och de kommer vilja stanna kvar. Det är oftare lättare sagt än gjort. Vad som innefattas i att känna att man utvecklas är brett och varierar från individ till individ. Det kan handla om att känna sig uppskattad eller att få möjligheten att utnyttja sin potential. Det kan också handla om en oro över att fastna i karriären.  

Att utvecklas behöver alltså inte innebära vad som anses typiskt för utveckling i jobbet. Det betyder att man vill ha ett bra arbetsklimat och att lära sig nya saker. 

Läs hela rapporten här 

DISKUTERA KOMPETENSFÖRSÖRJNING MED OSS

Vill du få fördjupad information, diskutera ämnet med andra HR-chefer eller få en skräddarsydd föreläsning till din ledningsgrupp? Välkommen att kontakta oss på Västsvenska Handelskammaren.