Intresserad av en PLATS I NÄTVERKET?

Vi tar in nya deltagare till våra grupper löpande. Noggrann matchning sker alltid, för att du som deltagare ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan i gruppen.

Stad: Göteborg

Intresseanmälan

Chefsnätverk: Kvalitet- och Miljö

Stärk din kompetens och utvecklas som ledare i vårt chefsnätverk för kvalitet- och miljöchefer. Här lyfter ni era dagliga utmaningar och finner lösningar tillsammans.

Hur kan du på ett tydligt sätt visa företagsnyttan med olika hållbarhetsinsatser, exempelvis besparingar på lång sikt och nya affärsmöjligheter? Hur får du ledningen att prioritera hållbarhet och avsätta tillräckliga resurser? Hur överbryggar man interna hinder och skapar samsyn och intresse för hållbarhetsfrågor bland chefer och medarbetare? Vilka kvalitets- och hållbarhetsmodeller är de bästa verktygen?

I våra nätverk för miljö- och kvalitetschefer möter du andra i samma roll som du, men med nya perspektiv. Tillsammans diskuterar ni aktuella ämnen, inspireras och delar erfarenheter.

EXEMPEL PÅ DISKUSSIONSÄMNEN:
• Hållbar Innovation
• Cirkulära affärsmodeller
• Förändringsarbete
• Verksamhetsutveckling
• Kvalitet-och miljöledningssystem.

VÅRA CHEFSNÄTVERK

Mötena sker i form av ett erfarenhetsutbyte och leds av professionell samtalsledare. För att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt deltagande matchar vi dig till en grupp efter just dina behov, utmaningar och frågeställningar.
 
Samtliga möten sker under sekretess.
 
Varje grupp består av upp till 13 deltagare från olika företag. Ni beslutar tillsammans vilka ämnen ni vill diskutera under era strategimöten.

MÅLGRUPP

Du som arbetar som kvalitet- och miljöchef, HSEQ- manager eller chef inom hållbarhetsområdet.

VAD GER ETT DELTAGANDE I ETT CHEFSNÄTVERK?

Att vara med i ett chefsnätverk är en möjlighet för dig att utvecklas i din yrkesroll. Här får du inspiration, erfarenhetsutbyte och ett viktigt stöd utanför den egna organisationen.

Kunskap

Som chef behöver du ständig påfyllning av kunskap. Genom att utbyta erfarenheter kan du ta nästa kliv i såväl din personliga utveckling, som på företagets resa.

Perspektiv

Chefer i våra nätverk lär av varandra, lyfter blicken och ger varandra nya perspektiv. Det bidrar till att vi ständigt utmanar oss själva och vågar ta steget in i framtiden.

Stöd

Att vara chef är ett ensamt jobb. Att få utbyta tankar och erfarenheter med personer som förstår din vardag är värdefullt.

Välj stad för att se pris och specifik information.

Möt en deltagare

Man får träffa nya kollegor från andra företag som man kan diskutera sina problem med men också dela med sig av sina egna erfarenheter. Jag får också möjligheten att besöka andra företag kombinerat med föreläsningar inom olika ämnen.

Jag får ny energi och på vägen hem så känner jag ofta att jag lärt mig något nytt och funderar på hur jag kan använda detta i min egen process.

Andreas Eriksson, fabrikschef, Thomas Betong
Jag ökar min kunskap dels inom områden som jag kan men även där jag behöver lära mig mer.

INTRESSEANMÄLAN TILL CHEFSNÄTVERK: kvalitet- och miljö


Har du personalansvar?


Läs mer om våra allmänna villkor och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.