Ny satsning på företag och skolor i Boråsregionen

Genom samarbetet Bra Samverkan Skola-Arbetsliv vill Västsvenska Handelskammaren stärka samverkan mellan företag och skolor i Boråsregionen. Nu beviljar Europeiska socialfonden (ESF) projektet 1 miljon kronor.

– Rent konkret handlar projektet om att motverka stigande arbetslöshet och missmatchning på arbetsmarknaden, men också om att skapa mer långsiktiga samarbeten, säger Ove Lillestöl, regionchef på Västsvenska Handelskammaren.

Bra Samverkan Skola-Arbetsliv (BRA-SSA) och är ett direkt resultat av samverkan mellan tio olika organisationer i Boråsregionen. Handelskammaren är projektägare för projektet och samtliga kommuner i Boråsregionen omfattas. Huvudsyftet är att skapa ett mindre glapp mellan utbildningsväsendet och arbetsmarknaden.

Projektet handlar om att motverka stigande arbetslöshet och missmatchning på arbetsmarknaden

– Vi ser med oro på den ökande ungdomsarbetslösheten men samtidigt ska vi komma ihåg att det finns företag och branscher som faktiskt går bra, pandemin till trots, och som vill nyanställa men som inte får tag på folk. Unga behöver därför, nu mer än någonsin, få reda på hur behoven på arbetsmarknaden ser ut, säger Ove Lillestöl och fortsätter:

– Därför är vi glada för att ESF stöttar det viktiga projekt som vi tillsammans med andra aktörer inom kompetensplattformen har arbetat fram, det är en vinst för Boråsregionen.

Mer välgrundade studie- och yrkesval

BRA-SSA ska bidra till mer välgrundade studie- och yrkesval och därigenom åstadkomma högre genomströmning i gymnasieskolan, men även en jämnare könsfördelning på arbetsmarknaden.

Två statliga utredningar (SOU 2019:4 och 2020:33) har påtalat orsakerna till den rådande missmatchen på arbetsmarknaden; elever får inte tillräcklig studie- och yrkesvägledning i grundskolan och utbudet av gymnasieutbildningar motsvarar inte behoven på arbetsmarknaden.

– Utredningarna påvisar hur komplex kompetensförsörjningen är och hur många olika parter den innefattar. Därför är det glädjande att flera organisationer gemensamt tar sig an utmaningen med att skapa välfungerande strukturer för skola-arbetslivssamverkan, säger Dennis Lenberg, ordförande, Kompetensrådet i Boråsregionen.

Läs mer: Succésatsning inom industriell digitalisering

God kännedom om arbetsmarknaden är avgörande för att elever ska kunna göra välgrundade val.

– En väl fungerande studie- och yrkesvägledning som hela skolan och det närliggande arbetslivet tar ansvar för har potential att stärka ungas studiemotivation, väcka intresse för olika typer av yrken och minska risken för felval. Det ligger i företagens samhälls- och affärsintresse, säger Ove Lillestöl.

OM PROJEKTET BRA-SSA


Syfte: Projektet ska utveckla strukturer inom tre huvudområden:

  • Bättre analyser för matchning av utbildningsutbud och kompetensbehov
  • Utvecklad vägledningsverksamhet
  • Ökade och utvecklade kontakter mellan utbildning och arbetsliv

Samarbetspartners:  grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningarna, IUC Sjuhärad, Företagarna Sjuhärad, Boråsregionens kommunalförbund, Borås Näringsliv och Business Region Borås.