Statsministern lyssnar till västsvenska näringslivet

Västsvensk industri står inför historiska satsningar för grön omställning. Investeringar som har stor betydelse för hela landet. Statsministern träffade västsvenska företag för att diskutera hur vi tillsammans kan öka takten i omställningen.

I Västsverige sker en omvälvande nyindustrialisering med mångmiljardinvesteringar inom bland annat life science, fordonselektrifiering och kemi. Satsningarna har stor betydelse för Sveriges ekonomi, konkurrenskraft och hållbara samhällsutveckling.

- Det går inte att fortsätta som vi alltid har gjort. Industrins gröna omställning kräver ett nära samarbete mellan regering, myndigheter och företag. Därför var det glädjande att statsministern och landshövdingen bjöd in näringslivet till dialog, säger Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren.

Under statsministerns besök i Göteborg träffade han Västsvenska Handelskammaren och representanter från åtta av våra medlemsföretag hos landshövdingen Sten Tolgfors. Allt från bygg- till fordonsföretag fanns representerade. Mötet handlade om utmaningar för en snabb omställning inom industrin och behov av nya reformer.

- Regeringen behöver investera för att inte hämma tillväxten. Med en låg statsskuld har Sverige råd att satsa och allt behöver inte kosta pengar, säger Johan Trouvé.

Statsministern Ulf Kristersson, landshövdingen Sten Tolgfors, Johan Trouvé VD Västsvenska Handelskammaren, Björn Annwall vice VD Volvo Cars, Martin Lundstedt, VD och koncernchef AB Volvo, Göran Eriksson, VD Göteborgs Hamn, Carl Bennet, VD Carl Bennet AB, Johanna Hult Rensch, VD Platzer, Hans Karlander, VD Thomas Concrete, Jonas Eklund, Climate and Energy Expert Borealis, Cecilia Svensson, Executive Vice President Communications and Sustainable Transformation Perstorp.

Västsvenska Handelskammarens medskick var:

  • Satsa på infrastruktur för att möjliggöra effektiv och hållbar arbetspendling och godstransport. Ta tag i Sveriges infrastruktursskuld och behoven av nyinvesteringar som knyter ihop landets regioner och industrisatsningar.

  • Säkra elförsörjningen även på kort sikt. Regeringen har föredömligt agerat för att säkerställa tillgången till fossilfri energi efter 2045, men redan till år 2030 måste elproduktionen fördubblas för att möta efterfrågan. Utan tillräcklig tillgång till fossilfri och billig el år 2030 finns risk att investeringar flyttar utomlands.

  • Säkra kompetensförsörjningen genom utbildningar som matchar arbetsgivarnas efterfrågan. Sverige har arbetskraft samtidigt som det råder kompetensbrist. Vårt utbildningssystem behöver fortsätta utvecklas linje med näringslivets behov och förutsättningar.

  • Få fart på bostadsbyggandet genom reformer. I nuläget kan marknaden inte leverera på samhällsbehovet av bostäder. På kort sikt kan riskdelning och statliga garantier stimulera bostadsbyggandet i tillväxtregioner så som Västsverige och Norrland. Det behöver inte kosta pengar utan kortare plan- och byggprocesser skulle ge goda effekter.

Lösningen på utmaningarna är samarbete. Sverige kan gå före och driva den gröna omställningen och stärka vår konkurrenskraft. Tillsammans gör vi Sverige starkare.

VI ARBETAR FÖR VÄSTSVERIGES FÖRETAG

På Västsvenska Handelskammaren arbetar vi med att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Vi företräder närmare 3000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom områden som de upplever är viktigast för ett företags framgång. Bland våra medlemsförmåner ingår även kostnadsfri kompetensutveckling för företagens anställda.

Bli medlem