Så kan du bidra till att stärka skolan

Mathivation kombinerar det som de allra flesta elever tycker är jobbigt i skolan. Nämligen att räkna matte och prata framför andra i klassrummet.

Konceptet är ett komplement till ordinarie skolverksamhet och bygger på att elever lär ut till andra elever vilket skapar förebilder på skolan och stärker studiekulturen. Mathivation når idag ut till 12 000 elever årligen i nio olika kommuner. Konceptet grundades av studenter på Chalmers tekniska högskola och är en icke-vinstdrivande verksamhet som sedan 2012 är en del av Västsvenska Handelskammaren.  

Gör skillnad - Bli partner

En Mathivationpartner bidrar till att stärka ungas intresse för matematik, teknik och programmering. Ert företag hjälper till att skapa en attraktivare skola och på sikt ett starkare näringsliv. Vi erbjuder olika nivåer av partnerskap, anpassat efter era önskemål och ert engagemang.

Vi har allt från lokala partners som går in med mindre summor till de som bidrar till uppstarten av Mathivation på en specifik skola. Du kan också välja att gå in som en verksamhetsbärande huvudpartner.

För våra partners sätter vi ihop ett företagspaket som visar ert engagemang. Exempelvis kan detta ingå i ert partnerskap:

  • Utbildningsmaterial/case baserat på ert företag
  • Inspirationsföreläsning för era medarbetare
  • Följa med på våra skolevent
  • Möten med beslutsfattare inom skolvärlden
  • Kortfilm om samarbetet
  • Kommunikativ exponering

Kontakt

Hör av dig så berättar vi mer


Om Mathivation

Mathivation grundades av studenter på Chalmers tekniska högskola och är en icke-vinstdrivande verksamhet som sedan 2012 är en del av Västsvenska Handelskammaren. För att öka elevers motivation till skolan i allmänhet och matematik samt programmering i synnerhet bedrivs verksamheten som ett komplement till ordinarie skolverksamhet.

Läs mer

FRÅN ORD TILL HANDLING

Vi driver flera initiativ och samarbeten där näringsliv, kommun och region går samman för att skapa ett bättre samhälle, och ett starkare Västsverige.

VÅRA INITIATIV

  • I Mathivation lär elever andra elever matematik. Projektet vänder sig till grund- och gymnasieelever, och har lett till att fler går ut med fullständiga betyg och vidare studier.

  • Genom lärlingsanställda elever utbildar företag i samarbete med skolan sina blivande medarbetare. Det startade med gymnasieskolans yrkesprogram, men finns nu även för vuxna.

  • Västsverige behöver vara med och konkurrera om den bästa kompetensen. Med Move to Gothenburg jobbar vi för att attraherar internationell arbetskraft till vår region.