Rätt arbetskraft och effektivare matchning

Västsvenska Handelskammaren arbetar för att företagens kompetensbehov ska vara mer styrande för utbildningssystemet och för en effektivare matchning på arbetsmarknaden genom stärkt kompetensutveckling och livslångt lärande.

Idag hämmas en stor del av våra medlemsföretag i sin tillväxt på grund av svårigheten att rekrytera och behålla rätt kompetens. Det gäller allt från restaurangpersonal, snickare och elektriker till mjukvaruingenjörer, lastbilschaufförer, jurister, eller batteriingenjörer.

Vi jobbar för att fler ska ha möjlighet att utbilda sig till yrken som är viktiga för näringslivets utveckling i Västsverige.

VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN ARBETAR FÖR
 1. ATT FÖRETAGENS KOMPETENSBEHOV SKA STYRA
  Idag dimensioneras utbildningssystemet i alltför stor utsträckning utan hänsyn till företagens behov av kompetens. Vi arbetar för att företages behov ska vara mer styrande när nya utbildningar tas fram.
 2. ATT FÖRBÄTTRA MATCHNINGEN PÅ ARBETSMARKNADEN
  4 av 5 chefer uppger att deras största utmaning är att rekrytera och behålla kompetent personal. Genom bland annat vårt projekt Yrkestrainee ökar vi samverkan mellan skola och företag att bedriva arbetslivsrelevanta utbildningar som motsvarar företagens behov av kompetens.
 3. ATT STÄRKA INTEGRATIONEN PÅ ARBETSMARKNADEN
  Vi arbetar för att de västsvenska företagen ska kunna rekrytera kompetens från gruppen utrikesfödda. Samtidigt som många företag har kompetensbrist, tar det i snitt 8 år för flyktinginvandrare att komma i arbete.
 4. ATT STÄRKA INTRESSET FÖR MATEMATIK & NATURVETENSKAP
  För ett starkt och hållbart näringsliv även i framtiden behöver vi unga som intresserar sig för naturvetenskap, hållbarhet, teknik och matematik. Därför är vi en del av Unierseums stiftelse och driver projekt för att öka ungas intresse och motivation för matematik i skolan.
FRÅN ORD TILL HANDLING

Kompetensförsörjning är ett komplext område som kräver insatser på både kort och lång sikt. Vi genomför en rad olika aktiviteter för att stötta våra medlemsföretag och bidra till en förändring. Däribland genom att delta i kompetensråd i kommunförbunden och genom att arrangera möten mellan myndigheter, lärosäten och branschorganisationer.

Vi arbetar till exempel också med flera olika projekt inom området, både egna initiativ och samarbeten:

 • MATHIVATION: Med Mathivation når vi ut till 12 000 grund- och gymnasieelever per år. Projektet är en del av Västsvenska Handelskammaren sedan 2012 och har som mål att stärka ungas motivation och intresse för matematik och teknik.

 • YRKESTRAINEE: 2020 startade vi en ny form av lärlingsutbildning utifrån näringslivets behov. Idag finns Yrkestrainee i alla våra regionala nav: Göteborgsregionen, Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal.

 • GYMNASIAL LÄRLINGSANSTÄLLNING: Sedan 2016 främjar vi utbildningsformen Gymnasial lärlingsanställning genom att stötta skolor och företag i att bedriva utbildning i samverkan.

 • MOVE TO GOTHENBURG: Tillsammans med Business Region Göteborg, Västra Götalandsregionen, samt flera av regionens större företag och universitet arbetar vi för att attrahera internationell kompetens och göra det lättare för dem att etablera sig i vår region.
RAPPORTER VI TAGIT FRAM:

NÅ FRAMGÅNG MED MÅNGFALD
PLUGGPARADOXEN
VÄGVAL FÖR VÄGLEDNING
FRAMTIDENS LÄRLING
BILDEN AV INDUSTRIN

SÅ KAN DU ENGAGERA DIG 

Genom att bli medlem bidrar du till vårt arbete att driva frågor inom kompetensförsörjning. Är du redan medlem kan du också engagera dig genom att delta i våra medlemsseminarium samt i våra medlems-undersökningar som vi använder för att stärka vår sak.  

Vill ditt företag aktivt gå in och stötta framtidens kompetens kan ni bli Mathivation Partner.  

Följ oss gärna i sociala medier och hjälp oss att sprida våra budskap. 

Vill du veta mer om hur handelskammaren arbetar med kompetensförsörjningsfrågor, välkommen att höra av dig till Amad Raja, chef kompetensförsörjning  

Vill ni vara med och göra skillnad?

Vårt arbete med att stärka västsvensk konkurrenskraft upphör aldrig. Vi har precis initierat lobbyarbetet mot nya projekt som vi ser behöver realiseras. Några kommer att bli verklighet inom något år eller några år. Andra kommer vi fortsätta med över lång tid framöver.

Fokus för framgång framöver

 • Regionsutveckling

  Regionsutveckling

  Ökad satsning på att stärka städerna i Västsverige.

 • Kompetensförsörjning

  Kompetensförsörjning

  Öka intresset för Matematik och teknik i grundskolan.

 • Infrastruktur

  Infrastruktur

  Dubbelspår: Göteborg-Uddevalla-Oslo och Göteborg-Alingsås.

 • Industripolitik

  Industripolitik

  Stärka västsvensk Industri och innovation.

 • Stadsutveckling

  Stadsutveckling

  Fler bostäder och kontor i Västsverige.

 • Infrastruktur

  Infrastruktur

  Järnväg Göteborg - Landvetter - Borås – Jönköping.

 • Integration

  Integration

  Bättre matchning på arbetsmarknaden.

 • Fler myndigheter

  Fler myndigheter

  Fler näringslivsrelevanta myndigheter till regionen.

 • Lokalt företagsklimat

  Lokalt företagsklimat

  Hållbar digitalisering i samhället.

 • Attraktiv stad

  Attraktiv stad

  Attraktiva städer med fler bostäder och kontor i Västsverige.