Satsa på skolan – näringslivets viktigaste leverantör

Tillgång till rätt kompetens är avgörande för att bygga ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett starkt Västsverige.

VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN ARBETAR FÖR ATT

 1. Elevers matematikkunskaper ska stärkas. Genom att driva Mathivation, som bygger på att elever lär elever, stärker vi ungas motivation i matematik, deras kunskaper och intresse för vidare studier.
 2. Läraryrkets attraktivitet ska öka, bland annat genom höjda lärarlöner och en renodling av yrkesrollen.
 3. Öka samverkan mellan skola och arbetsliv, så att elever får kunskap om arbetslivet och arbetsgivare får inblick i nästa generations värderingar.

För en högre utbildning och forskning i världsklass

Kunskap och forskning är Sveriges främsta konkurrensfördel och därför behöver vi internationellt konkurrenskraftiga universitet och högskolor. Samtidigt behöver näringslivet en bred kompetensförsörjning. Handelskammaren verkar för att akademin ska utvecklas ur ett regionalt perspektiv; för stärkt samverkan mellan akademi och näringsliv och för ökade satsningar på Yrkeshögskoleutbildningar.

För en ökad internationalisering

För att stå sig i en global konkurrens är det avgörande för Västsverige att fokusera på internationalisering. För den här regionen är utländska investeringar, internationella etableringar och internationell kompetens en förutsättning för tillväxt. Därför är det viktigt att Västsverige kan möta upp krav från internationellt anställda, handelspartners och ägare.

Handelskammaren driver ett politiskt arbete kring att stärka västsvenska företag i deras globala arbete. Genom att lyfta det västsvenska näringslivets perspektiv i frågor med internationell anknytning ökar vi också möjligheterna att locka kompetens och kapital till regionen.

Kom förbi på en lunch eller en kaffe om du har frågor eller vill veta mer om vårt arbete inom kompetensförsörjning, ta kontakt med Åsa Vikner.

Vill ni vara med och göra skillnad?

Vårt arbete med att stärka västsvensk konkurrenskraft upphör aldrig. Vi har precis initierat lobbyarbetet mot nya projekt som vi ser behöver realiseras. Några kommer att bli verklighet inom något år eller några år. Andra kommer vi fortsätta med över lång tid framöver.

Fokus för framgång framöver

 • Regionsutveckling

  Regionsutveckling

  Ökad satsning på att stärka städerna i Västsverige.

 • Kompetensförsörjning

  Kompetensförsörjning

  Öka intresset för Matematik och teknik i grundskolan.

 • Infrastruktur

  Infrastruktur

  Dubbelspår: Göteborg-Uddevalla-Oslo och Göteborg-Alingsås.

 • Industripolitik

  Industripolitik

  Stärka västsvensk Industri och innovation.

 • Stadsutveckling

  Stadsutveckling

  Fler bostäder och kontor i Västsverige.

 • Infrastruktur

  Infrastruktur

  Järnväg Göteborg - Landvetter - Borås – Jönköping.

 • Integration

  Integration

  Bättre matchning på arbetsmarknaden.

 • Fler myndigheter

  Fler myndigheter

  Fler näringslivsrelevanta myndigheter till regionen.

 • Lokalt företagsklimat

  Lokalt företagsklimat

  Hållbar digitalisering i samhället.

 • Attraktiv stad

  Attraktiv stad

  Attraktiva städer med fler bostäder och kontor i Västsverige.