Intresserad av en plats i nätverket?

Vi tar in nya deltagare till våra grupper löpande. Noggrann matchning sker alltid, för att du som deltagare ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan i gruppen.

Stad: Borås, Göteborg och Skövde

Intresseanmälan

Chefsnätverk: Logistik

Stärk din kompetens och utvecklas som ledare i vårt chefsnätverk för dig som arbetar med logistik. Här lyfter ni era dagliga utmaningar och finner lösningar tillsammans.

Funderar du på hur ni kan förkorta er verksamhets ledtider inom logistik och arbeta mer gränsöverskridande i hela försörjningskedjan? Hänger du med i den snabba utvecklingen av maskininlärning? Vill du diskutera ledarskapsutmaningar?

Exempel på diskussionsämnen:
  • Utmaningar i logistikflödet
  • Förändringsarbete
  • Målstyrning och KPIer - end to end
  • Systematiskt arbete med processutveckling
  • Framtidens logistikavdelning

VÅRA CHEFSNÄTVERK

Mötena sker i form av ett erfarenhetsutbyte och leds av professionell samtalsledare. För att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt deltagande matchar vi dig till en grupp efter just dina behov, utmaningar och frågeställningar.
 
Samtliga möten sker under sekretess.
Varje grupp består av upp till 13 deltagare från olika företag.
 
Ni beslutar tillsammans vilka ämnen ni vill diskutera under era strategimöten.

MÅLGRUPP

Chef eller ledare som är verksamhets- och affärsdrivande, leder personal och ingår i ledningsgrupp.

VAD GER ETT DELTAGANDE I ETT CHEFSNÄTVERK?

Att vara med i ett chefsnätverk är en möjlighet för dig att utvecklas i din yrkesroll. Här får du inspiration, erfarenhetsutbyte och ett viktigt stöd utanför den egna organisationen.

Kunskap

Som chef behöver du ständig påfyllning av kunskap. Genom att utbyta erfarenheter kan du ta nästa kliv i såväl din personliga utveckling, som på företagets resa.

Perspektiv

Chefer i våra nätverk lär av varandra, lyfter blicken och ger varandra nya perspektiv. Det bidrar till att vi ständigt utmanar oss själva och vågar ta steget in i framtiden.

Stöd

Att vara chef är ett ensamt jobb. Att få utbyta tankar och erfarenheter med personer som förstår din vardag är värdefullt.

Välj region där du vill nätverka

På Västsvenska Handelskammaren kan du delta i våra chefsnätverk på följande orter; Borås, Göteborg, Skövde och Trollhättan. Varje ort har grunden samma men kan skilja sig innehållsmässigt. Du kan ta del av den informationen nedan. 

Välj stad för att se pris och specifik information.

INTRESSEANMÄLAN TILL CHEFSNÄTVERK: logistikchef


Har du personalansvar?


Läs mer om våra allmänna villkor och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.