Västsvensk konjunkturindikator december 2020

​Optimismen är tillbaka, åtminstone på lång sikt

Efter en rejäl tillbakagång i konjunkturförväntningarna förra månaden ses nu en ljusning på tre månaders sikt och en ännu större på ett års sikt. Inte på två och ett halvt år har den långsiktiga bedömningen av konjunkturen varit så positiv som för december månad.

- Vi är glada över att se att många västsvenska företag har återfått optimism för framtiden. I närtid kvarstår dock oron kring hur smittspridningen utvecklar sig framöver och de ekonomiska konsekvenserna av detta, säger Västsvenska handelskammarens vd Johan Trouvé.

Betydligt mer positiv prognos på lång sikt

Vaccin inger hopp om återgång till det normala

Nyheter om ett tillgängligt vaccin för Sverige i början på nästa år är sannolikt anledningen till den uppgång som kan ses nu. Flera länder har redan påbörjat vaccinationsprocessen.

- Förhoppningen hos många är att ett vaccin blir ett steg mot en mer normal tillvaro med mindre osäkerhet och lättade restriktioner, säger Johan Trouvé och fortsätter:

- Regeringen måste hålla ut med stöd till drabbade företag så länge vi har restriktioner. Att stödja utsatta företag ytterligare i en tid då de behöver det som mest kommer betala sig senare, dels för vår konkurrenskraft internationellt, dels för läget på arbetsmarknaden. Vi har en kontinuerlig diskussion med politiker om stöden.

Ny pandemilag

Nyligen har regeringen skickat ut ett förslag om en pandemilag på remiss. Med lagen kan mer verksamhetsanpassade restriktioner införas och fler aktiviteter kan genomföras smittsäkert.

- Under en lång tid har flera verksamheter, till exempel mässor och nöjesparker, fallit offer för ordningslagens trubbighet och i praktiken haft näringsförbud. Pandemilagen är fullt nödvändig, men anländer i senaste laget. Om pandemilagen hade arbetats fram tidigare, hade sannolikt flera av de kolossala intäktstapp vi sett i utsatta branscher kunnat undvikas.

Storbritanniens EU-utträde betyder förändrade spelregler för svensk utrikeshandel

Deadline för handelsavtal med Storbritannien rycker samtidigt närmare, utan att några riktiga genombrott hittills skett i förhandlingarna.

- Förändringen ställer stora krav på att det västsvenska näringslivet anpassar sig, då nya spelregler innebär ökade administrationskostnader för företagen oavsett om det blir en hård eller mjuk Brexit. Med den utveckling vi ser nu blir en hård Brexit alltmer sannolik. Vi har fått indikationer på att många företag fortfarande inte förberett sig för förändringen, vilket nu är hög tid att göra.

Elmotortillverkning i Skövde en viktig satsning

En positiv nyhet är Volvo Cars besked om att de ska satsa stort på att omvandla sin Skövdefabrik till att ägna sig åt elmotortillverkning, vilket kan säkra ett stort antal arbetstillfällen.

- Det är en satsning som ger framtidstro då Volvo Cars är en viktig arbetsgivare för regionen. Det är ytterligare ett tecken på att Västsverige är den ledande elektrifieringsregionen och att vi visar vägen för omställningen i fordonsindustrin. Därtill öppnar Marieholmstunneln. Och en ny viktig etapp på E20, ett infrastrukturprojekt vi lobbat för i 20 år, säger Johan Trouvé.

Vill du vara med och göra Västsverige starkare?

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 3 000 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Bli medlem