Intresserad av en plats i nätverket?

Vi tar in nya deltagare till våra grupper löpande. Noggrann matchning sker alltid, för att du som deltagare ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan i gruppen.

Stad: Göteborg, Borås och Skövde

Intresseanmälan

Chefsnätverk: Hållbarhet

Stärk din kompetens och utvecklas som ledare i vårt chefsnätverk inom hållbarhet. Här lyfter ni era dagliga utmaningar och finner lösningar tillsammans.

Västsvenska Handelskammarens chefsnätverk är en plattform för relationer och erfarenhetsutbyte. I våra nätverk för chefer som inom hållbarhet möter du andra i samma roll som du, men med nya perspektiv. Tillsammans diskuterar ni aktuella ämnen, inspireras och delar erfarenheter.

I dagens samhälle är hållbarhet mer relevant än någonsin. Vi har flera grupper inom Hållbarhet med olika inriktningar.

Exempel på diskussionsämnen:
 • CSRD
 • Hur påverkar ett ökat hållbarhetsfokus förutsättningarna för ditt företag
 • Hållbara strategier och affärsmodeller
 • Mätning och uppföljning av hållbarhetsarbetet
 • Hållbarhetsrapportering
 • FN:s Globala mål och Agenda 2030
 • Energieffektivisering
 • Lagkrav och finansiering
 • Återbruk
 • Säkerhet
 • Integration
 • Mobilitet
 • Elektrifiering

Olika grupper inom hållbarhet

Det är dina utmaningar och behov som styr valet av grupp.


Hållbarhet: Chefsnätverket vänder sig till dig som arbetar med företagets hållbarhetsstrategi och har resultat, budget och utvecklingsansvar.


Grön Cirkulär Omställning: Sverige och EU ska vara världsledande inom grön omställning, häri ligger avgörande konkurrenskraft framåt. Ska vi kunna nå EU:s höjda klimatmål behövs gemensamma regelverk och åtgärder som ökar förutsättningarna för företag som ställer om.
Grön omställning är avgörande för framtiden


Hållbart Samhällsbyggande: Att arbeta med samhällsbyggande och stadsutveckling innebär utmaningar inom såväl hållbarhet, miljö och integration, som migration, säkerhet och social hållbarhet.
Vill du diskutera frågor kring samhällsbyggande i en region som växer?


Miljö- och kvalitetschef: För dig som vill utbyta erfarenheter med chefer i samma roll som du men från olika företag och branscher.
Intresseanmälan

VÅRA CHEFSNÄTVERK

Mötena sker i form av ett erfarenhetsutbyte och leds av professionell samtalsledare. För att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt deltagande matchar vi dig till en grupp efter just dina behov, utmaningar och frågeställningar.

Samtliga möten sker under sekretess.
Varje grupp består av upp till 13 deltagare från olika företag.

Ni beslutar tillsammans vilka ämnen ni vill diskutera under era strategimöten.

MÅLGRUPP

Riktar sig till dig som ansvarar för det strategiska hållbarhetsarbetet.

VAD GER ETT DELTAGANDE I ETT CHEFSNÄTVERK?

Att vara med i ett chefsnätverk är en möjlighet för dig att utvecklas i din yrkesroll. Här får du inspiration, erfarenhetsutbyte och ett viktigt stöd utanför den egna organisationen.

Kunskap

Som chef behöver du ständig påfyllning av kunskap. Genom att utbyta erfarenheter kan du ta nästa kliv i såväl din personliga utveckling, som på företagets resa.

Perspektiv

Chefer i våra nätverk lär av varandra, lyfter blicken och ger varandra nya perspektiv. Det bidrar till att vi ständigt utmanar oss själva och vågar ta steget in i framtiden.

Stöd

Att vara chef är ett ensamt jobb. Att få utbyta tankar och erfarenheter med personer som förstår din vardag är värdefullt.

VÄLJ REGION DÄR DU VILL NÄTVERKA

På Västsvenska Handelskammaren kan du delta i våra chefsnätverk på följande orter: Borås, Göteborg och Skövde. 

Välj stad för att se pris och specifik information.

INTRESSEANMÄLAN TILL CHEFSNÄTVERK INOM HÅLLBARHET


Har du personalansvar?


Läs mer om våra allmänna villkor och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.