Intresserad av plats i nätverket?

Vi tar in nya deltagare till våra grupper löpande. Noggrann matchning sker alltid, för att du som deltagare ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan i gruppen.

Stad: Göteborg

Intresseanmälan

Chefsnätverk: forskning och utveckling

Stärk din kompetens och utvecklas som ledare i vårt chefsnätverk för forskning- och utvecklingschefer. Här lyfter ni era dagliga utmaningar och finner lösningar tillsammans.

Känner du som chef inom forskning och utveckling att du kan hantera framtidens krav på högpresterande och tvärfunktionella team? Hänger du med i dagens snabba och digitala förändringstakt? Är du en del i den digitala transformationen?

Västsvenska Handelskammarens chefsnätverk är en plattform för relationer och erfarenhetsutbyte. I våra chefsnätverk möter du andra i samma roll som du, men med nya perspektiv. Tillsammans diskuterar ni aktuella ämnen, inspireras och delar erfarenheter.

EXEMPEL PÅ DISKUSSIONSÄMNEN:
  • Hållbarhetsfrågor
  • Utvecklingsarbete
  • Skapa kreativ arbetsmiljö
  • Projektledning
  • Omvärldsbevakning

VÅRA CHEFSNÄTVERK

Mötena sker i form av ett erfarenhetsutbyte och leds av professionell samtalsledare. För att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt deltagande matchar vi dig till en grupp efter just dina behov, utmaningar och frågeställningar.

Samtliga möten sker under sekretess.
Varje grupp består av upp till 13 deltagare från olika företag.

Ni beslutar tillsammans vilka ämnen ni vill diskutera under era strategimöten.

MÅLGRUPP

Chef eller ledare som är verksamhets- och affärsdrivande, leder personal och ingår i ledningsgrupp.

VAD GER ETT DELTAGANDE I ETT CHEFSNÄTVERK?

Att vara med i ett chefsnätverk är en möjlighet för dig att utvecklas i din yrkesroll. Här får du inspiration, erfarenhetsutbyte och ett viktigt stöd utanför den egna organisationen.

Kunskap

Som chef behöver du ständig påfyllning av kunskap. Genom att utbyta erfarenheter kan du ta nästa kliv i såväl din personliga utveckling, som på företagets resa.

Perspektiv

Chefer i våra nätverk lär av varandra, lyfter blicken och ger varandra nya perspektiv. Det bidrar till att vi ständigt utmanar oss själva och vågar ta steget in i framtiden.

Stöd

Att vara chef är ett ensamt jobb. Att få utbyta tankar och erfarenheter med personer som förstår din vardag är värdefullt.

Välj stad för att se pris och specifik information.

Möt en deltagare

Man tvingas tänka till inför möten kring de ämnen som diskuteras vilket ofta ger nya idéer. Våra möten ger också en möjlighet att diskutera olika problemsituationer i en öppen miljö där man alltid får bra feedback och kommentarer.​​

Jag känner mig laddad. Jag går oftast ifrån ett nätverksmöte med många nya idéer och uppslag för förbättringar som jag tar med mig hem till den egna organisationen.

Josef Gårdstam, program manager Aros Electronics
Att vara med i en nätverksgrupp på Västsvenska Handelskammaren ger mig ett avbrott från den dagliga stressen i arbetet.

INTRESSEANMÄLAN TILL CHEFSNÄTVERK: Forskning- och utveckling


Har du personalansvar?


Läs mer om våra allmänna villkor och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.