Västsverige behöver ett bra företagsklimat

Det är regioner som konkurrerar om kompetens och kapital. Framtidens vinnarregioner finns där näringslivet får bäst möjlighet att skapa tillväxt, nya jobb och resurser till välfärden. Kort sagt, regioner med ett bra företagsklimat.

Hur kommunens företrädare agerar vid kontakt med enskilda företag har en avgörande betydelse för företagsklimatet. Flera undersökningar visar att näringslivet upplever att företagsklimatet är bättre i Stockholmsregionen än i Västsverige och Göteborgsregionen. Det är inte acceptabelt. Ska företagen i Västsverige nå sin fulla potential och nya företag lockas hit måste förutsättningarna – företagsklimatet - vara så bra som möjligt. Då blir Västsverige en framtida vinnare.

Regional fråga som drivs lokalt

Företagsklimatet är en regional fråga men det är kommunerna som kan påverka det. Därför inriktar Handelskammaren sitt arbete mot Västsveriges kommuner. Företagsklimatet påverkas av en rad faktorer men någon entydig definition av vilka de är finns inte.

Handelskammarens politikområde ’lokalt företagsklimat’ fokuserar på kommunala politiker och tjänstemän samt faktorer som de har en direkt inverkan på, till exempel ledarskap, attityder och förhållningssätt till företag.

Vill ni vara med och göra skillnad?

Vårt arbete med att stärka västsvensk konkurrenskraft upphör aldrig. Vi har precis initierat lobbyarbetet mot nya projekt som vi ser behöver realiseras. Några kommer att bli verklighet inom något år eller några år. Andra kommer vi fortsätta med över lång tid framöver.

Fokus för framgång framöver

 • Regionsutveckling

  Regionsutveckling

  Ökad satsning på att stärka städerna i Västsverige.

 • Kompetensförsörjning

  Kompetensförsörjning

  Öka intresset för Matematik och teknik i grundskolan.

 • Infrastruktur

  Infrastruktur

  Dubbelspår: Göteborg-Uddevalla-Oslo och Göteborg-Alingsås.

 • Industripolitik

  Industripolitik

  Stärka västsvensk Industri och innovation.

 • Stadsutveckling

  Stadsutveckling

  Fler bostäder och kontor i Västsverige.

 • Infrastruktur

  Infrastruktur

  Järnväg Göteborg - Landvetter - Borås – Jönköping.

 • Integration

  Integration

  Bättre matchning på arbetsmarknaden.

 • Fler myndigheter

  Fler myndigheter

  Fler näringslivsrelevanta myndigheter till regionen.

 • Lokalt företagsklimat

  Lokalt företagsklimat

  Hållbar digitalisering i samhället.

 • Attraktiv stad

  Attraktiv stad

  Attraktiva städer med fler bostäder och kontor i Västsverige.