Vår historia

Västsvenska Handelskammaren har anor som går tillbaka till 1661, då ett Köp och Handelsgille bildades i Göteborg.

År 1734 ändrades namnet till Handelssocieteten i Göteborg och 1846, i samband med införandet av näringsfrihet, omorganiserades societeten till Handelsföreningen i Göteborg. Från 1906 utgjorde Handelsföreningens fullmäktige Handelskammaren i Göteborg. Handelskammaren i Göteborg erhöll auktorisation 1917.

År 1973 uppgick också Västergötlands och Norra Hallands Handelskammare i Handelskammaren i Göteborg och namnet ändrades till Västsvenska Handelskammaren. Samtidigt övertogs de bohuslänska och dalsländska distrikten från Handelskammaren i Värmland. 1992 gick Handelskammaren i Värmland upp i Västsvenska Handelskammaren men från 1 januari 1998 utgör Handelskammaren i Värmland återigen en egen handelskammare. Ny bolagsordning antogs 1998 med namnändringen Västsvenska Industri- och Handelskammaren. År 2011 beslutades att återgå till namnet Västsvenska Handelskammaren.

Västsvenska Handelskammarens verksamhetsområde omfattar idag hela Västra Götalands län samt Kungsbacka och Varbergs kommuner i Hallands län.