Bättre infrastruktur i Västsverige stärker hela Sverige

Kraften i ekonomin utgår från storstadsregionerna. Att satsa på vägar, järnvägar och kollektivtrafik för att binda samman regionerna är ett effektivt sätt att skapa god sysselsättning och tillväxt i Sverige.

En stor del av industrins investeringar sker i Västsverige. Via Göteborgs hamn skeppas dessutom 65 procent av landets containrar ut i världen. Att investera i västsvensk infrastruktur blir därför samhällsekonomiskt lönsamt för hela landet.

Om landets ekonomi ska hävda sig i en hård global konkurrens, har staten inte råd att avstå från bra affärer. Därför arbetar Handelskammaren dagligen för att regeringen ska besluta om ökade satsningar på infrastruktur i Västsverige.

västsvenska Handelskammaren arbetar för att

 1. Påskynda angelägna investeringar i vägar och järnvägar i Västsverige.
 2. Kollektivtrafiken förbättras så att den blir mer attraktiv för näringslivet och dess anställda.
 3. Stärka Göteborg som Sveriges logistiknav.
 4. Införa flera smarta lösningar för ett bättre utnyttjande av befintliga vägar och järnvägar.
 5. Kapaciteten på Västra stambanan ska förbättras avsevärt.
 6. Ny järnväg byggs mellan Västsveriges två största städer Göteborg och Borås.
 7. Bygg ut Bohusbanan för att förbättra kommunikationen på sträckan Uddevalla - Göteborg.

Kom förbi på en lunch eller en kaffe om du har frågor eller vill veta mer om vårt arbete inom infrastruktur, ta kontakt med Markus Ottemark.

Vill ni vara med och göra skillnad?

Vårt arbete med att stärka västsvensk konkurrenskraft upphör aldrig. Vi har precis initierat lobbyarbetet mot nya projekt som vi ser behöver realiseras. Några kommer att bli verklighet inom något år eller några år. Andra kommer vi fortsätta med över lång tid framöver.

Fokus för framgång framöver

 • Regionsutveckling

  Regionsutveckling

  Ökad satsning på att stärka städerna i Västsverige.

 • Kompetensförsörjning

  Kompetensförsörjning

  Öka intresset för Matematik och teknik i grundskolan.

 • Infrastruktur

  Infrastruktur

  Dubbelspår: Göteborg-Uddevalla-Oslo och Göteborg-Alingsås.

 • Industripolitik

  Industripolitik

  Stärka västsvensk Industri och innovation.

 • Fordonselektrifiering

  Fordonselektrifiering

  Utveckla Västsverige till världens centrum för fordonselektrifiering.

 • Infrastruktur

  Infrastruktur

  Järnväg Göteborg - Landvetter - Borås – Jönköping.

 • Integration

  Integration

  Bättre matchning på arbetsmarknaden.

 • Fler myndigheter

  Fler myndigheter

  Fler näringslivsrelevanta myndigheter till regionen.

 • Lokalt företagsklimat

  Lokalt företagsklimat

  Hållbar digitalisering i samhället.

 • Attraktiv stad

  Attraktiv stad

  Attraktiva städer med fler bostäder och kontor i Västsverige.