Vår kultur

På samma sätt som en familj, ett land eller en folkgrupp har något särskilt som binder dem samman har även företag och organisationer det. Handelskammarens kultur bottnar i våra kärnvärden.

Kärnvärdena är våra allra mest fundamentala värderingar. Vi uttrycker dem som att vi Påverkar framtiden, Älskar människor och Står stadigt. Dessa värderingar, tillsammans med vårt mindset: Allt vi gör gör vi för våra medlemmar, styr vad och hur vi gör saker i vår verksamhet. Vi kommer alltid tillbaka till dem.

Vi drivs av möjligheten att påverka ditt och mitt liv, vårt liv, att göra det bättre. Livet för alla dem som tycker om och vill se en framtid i Västsverige. Vi är övertygade om att vår del av världen och landet har något alldeles speciellt att bidra med.

De allra flesta företag och organisationer vet förhoppningsvis vad de gör. Man har sitt erbjudande, sina tjänster och produkter som hjälper kunder och intressenter på något sätt. Man har ibland en uppfattning om hur man gör saker. Vad som skiljer det egna erbjudandet från konkurrentens. Man kanske är oerhört duktig på kundtjänst, på förpackning eller det sätt på vilket produkten når kunden.

Något som få företag och organisationer är på det klara med är dock varför de gör saker. En organisations varför kan aldrig vara att skapa ekonomisk vinning för ägarna. Det måste vara något mer djupgående. Därför är det extra roligt att vi som medarbetare och medlemmar i Västsvenska Handelskammaren har ett så tydligt varför i vår verksamhet. Vårt högre syfte, vårt varför är att Tillsammans med företagen skapa ett starkare Västsverige.

Tillsammans gör vi Västsverige starkare

Ett starkt Västsverige innebär att här finns möjligheter att leva ett bra liv. Att här finns framgångsrika företag som kan anställa många människor och ge dem utveckling, glädje och en inkomst som de kan försörja sig och sina familjer på. Ett starkt Västsverige lockar till sig duktiga människor som ser att de kan ha en bra framtid och liv här. Här finns arbete, boende och fritid som lockar.

Vårt uppdrag är att göra detta möjligt. Det gör vi på två sätt. Vi företräder våra medlemsföretag och är deras röst i politiken. Vi engagerar oss i frågor som är avgörande för företagens framgång och utveckling och skapar kunskap och insikt som leder till att politiker förstår mer och fattar bättre beslut i frågor som påverkar företagen och dess medarbetare.

Vi gör det också genom att främja företagen. Det gör vi genom att erbjuda dem mötesplatser, nätverk och kunskap. Helt enkelt att bidra till att kompetensen utvecklas och att affärerna blir fler.

Att arbeta på Västsvenska Handelskammaren innebär att vara en av de många händer som sträcks ut mot omvärlden, puttar på och visar upp allt det positiva Västsverige har att bidra med.

Här finner du vårt huvudkontor i Göteborg

Var:
Parkgatan 49, Göteborg