Anders Wagner

Anders Wagner arbetar med opinionsbildning från vårt Stockholmskontor. Där har han daglig kontakt med riksdag, regeringskansli, myndigheter och andra intresseorganisationer. 

Just nu driver Anders frågan om statlig myndighetslokalisering och arbetar för att få fler myndighetskontor och statliga anställningar utanför Stockholm, samt med att bryta stockholmsfixeringen generellt. Han är också engagerad i att synliggöra Västsverige som en tillväxtmotor i hela landet.  

Våra fem fokusområden är industripolitikinfrastruktur
kompetensförsörjninglokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Vill du veta mer om vikten av att utlokalisera myndigheter? Eller kanske diskutera hur Stockholmsfixeringen påverkar riskkapital, mediabevakning, investeringar i nya stambanor och Norrbotniabanan? Välkommen att kontakta Anders.  

meddelande till anders