Anders Wagner

Anders Wagner arbetar med opinionsbildning på Stockholmskontoret. Där har han daglig kontakt med riksdag, regeringskansli, myndigheter och andra intresseorganisationer. Anders har en bakgrund inom politiken som pressekreterare i Västra Götalandsregionen och som regionchef vid Moderaternas riksdagskansli. För närvarande jobbar han mycket med frågor kring storregioner och statlig myndighetslokalisering.