There is a license error on this site:
0050568A26D9 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Anders Wagner | Västsvenska Handelskammaren

Anders Wagner

Anders Wagner arbetar med opinionsbildning från vårt Stockholmskontor. Där har han daglig kontakt med riksdag, regeringskansli, myndigheter och andra intresseorganisationer. 

Just nu driver Anders frågan om statlig myndighetslokalisering och arbetar för att få fler myndighetskontor och statliga anställningar utanför Stockholm, samt med att bryta stockholmsfixeringen generellt. Han är också engagerad i att synliggöra Västsverige som en tillväxtmotor i hela landet.  

Våra fem fokusområden är industripolitikinfrastruktur
kompetensförsörjninglokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Vill du veta mer om vikten av att utlokalisera myndigheter? Eller kanske diskutera hur Stockholmsfixeringen påverkar riskkapital, mediabevakning, investeringar i nya stambanor och Norrbotniabanan? Välkommen att kontakta Anders.  

meddelande till anders