Ge ersättning för vindkraftsetableringar

En tryggad elförsörjning är helt avgörande för industrins gröna omställning i Västsverige. Förslagen som regeringens utredning tagit fram för vindkraft är bra men räcker inte, skriver Västsvenska Handelskammaren i sitt remissvar.

Alla vill ha mer och billigare energi men ingen vill se hur den produceras. En situation som ställer till problem, inte minst för den gröna omställningen inom industrin.

År 2022 stoppade det kommunala vetot 73 procent av vindkraftverken från att gå vidare till miljöprövning. I Västra Götalands län behövs mer fossilfri el för att klara beslutade satsningar som till exempel två batterifabriker.

Regeringens utredning om ersättningen för vindkraftsetableringar är därför välkommen. Vi ser med tillförsikt framemot att situationen kommer bli bättre även om förslagen inte når hela vägen fram. Regelverket för det kommunala vetot och ersättning till kommunerna behöver hanteras.

- Tanken om att en kommun ska välkomna och stå värd åt en vindkraftspark utan egen ersättning fungerar inte längre. Utan ersättning finns det ingen kostnad i att säga nej; bara ett politiskt pris i att säga ja. Vi beklagar att utredaren inte fick möjlighet att titta vidare på en sådan ersättning, säger Anders Wagner från Västsvenska Handelskammaren. 

Ta del av hela Västsvenska Handelskammarens svar på remissen "Värdet av vinden - Kompensation, incitament och planering för hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften".

Läs hela remissvaret

 

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD 

Västsvenska Handelskammaren erbjuder tjänster för att företag ska utvecklas och växa, men är också näringslivets röst i politiken. Vi företräder närmare 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom områden som de upplever är viktigast för ett företags framgång. Däribland industripolitik, infrastruktur och kompetensförsörjning.

Bli medlem