Västsverige behöver fler ingenjörer

Västsverige är känt för en stark ingenjörstradition och flera av Sveriges mest framgångsrika företag är startade av ingenjörer från vår region. När vi nu står inför omställning av såväl teknik som kompetens är behovet återigen i fokus.

Västsvenska ingenjörer har en central roll i att driva innovation och teknisk utveckling i hela landet. Samtidigt larmar allt fler företag om svårigheter med att hitta just ingenjörer. En del av förklaringen är att för få börjar ingenjörsprogram, en annan del är att ännu färre går klart. Problemet är nationellt. Hälften av alla studenter som börjar läsa ingenjörsprogram i Sverige hoppar av. Många slutar för att det är för svårt och de lärarledda timmarna för få. Därför är regeringens besked om en kraftsamling för att stärka ingenjörslandet Sverige välkommet.

605 miljoner kronor över tre år i ökade ersättningsbelopp för utbildningar inom naturvetenskap och teknik är bra. 93 miljoner för att öka möjligheterna till omställning och vidareutbildning likaså. Men sanningen är att det egentligen är för lite. Utvecklingen går snabbare än någonsin och utbildningen måste hänga med. Då krävs stora resurser.

Samtidigt illustrerar problemet på våra högskolor något annat. Många av de studenter som söker sig till våra tekniska högskoleutbildningar är inte ordentligt rustade för att klara av dem. Matematik har det lägsta snittbetyget av alla grundämnen och en av tio går ur grundskolan utan godkänt i matematik. Hamnar man bakom redan då, är sannolikheten låg att man kommer söka sig till matematik senare.

Det räcker alltså inte med satsningar mot våra högskoleutbildningar. Problemet är rotat djupare i utbildningsystemet och vi behöver jobba på fler nivåer för att ordentligt komma till bukt med problematiken. Där är en satsning som regeringens besked om 850 miljoner kronor för att förbättra kunskapsresultaten i skolan positivt. Samtidigt ser vi dystrare händelser, som att Göteborgs Stad redan i våras skar ner på 500 tjänster inom skolan.  

Här har näringslivet själva ett ansvar, vi kan inte bara stå och vänta på att någon annan ska lösa våra kompetensproblem åt oss.

Vi på Västsvenska Handelskammaren jobbar sedan många år med att öka näringslivets eget ansvarstagande. Genom vårt initiativ Mathivation når vi 20 000 elever på skolor från Stockholm till Malmö och på flera platser i Västsverige, varje år. Med engagerad partners har vi lyckats intressera fler för matematik och naturvetenskap. När näringslivet engagerar sig ser vi resultat, men hade vi varit fler hade vi kunnat göra ännu mer.

Med ökat engagemang och samarbete från näringslivet kan vi vända den negativa utvecklingen. På Västsvenska Handelskammaren tror vi starkt på att förebyggande åtgärder är nyckeln till långsiktig framgång. Genom Mathivation kan vi stärka elevernas matematikkunskaper och ge dem den nödvändiga kompetensen för att lyckas på högskolan och sedan möta arbetsmarknadens krav. Vi behöver investera i hållbara lösningar som adresserar problemen från ett förebyggande perspektiv. Tillsammans kan vi skapa en positiv förändring och bygga en framtid där utbildning och näringsliv samarbetar för att forma en starkare och mer kompetent arbetskraft.

Läs mer om Mathivation

Diskutera kompetensförsörjning med oss

Vill du diskutera detta ämne vidare? Vill du få fördjupad information eller veta mer om Mathivation? Välkommen att kontakta Amad Raja eller Angelica Magnusson på Västsvenska Handelskammaren.