3 viktiga frågor för den nya regeringen

Nu står klart vilka ministrar som ska styra Sverige. Västsvenska Handelskammaren listar de tre viktigaste näringslivsfrågorna för vår nya regering att hantera under kommande mandatperiod.

Under valrörelsen lyste frågor om företagande, sysselsättning och tillväxt med sin frånvaro i debatten. Trots att politikerna flitigt diskuterade vikten av att få människor i egen försörjning, missade de att tala om hur de kan stärka näringslivets konkurrenskraft och skapa rätt förutsättningar för de förtag som ska anställa.

Ska fler människor komma i arbete behövs åtgärder som underlättar för företag att investera och anställa. Om politikerna menar allvar med att färre människor ska vara beroende av bidrag så behöver vi nya, växande företag som skapar sysselsättning och ger fler möjligheter för människor att hitta arbete.

Näringslivets viktigaste områden

Vi på Västsvenska Handelskammaren är övertygade om att såväl näringslivet som de förtroendevalda delar en önskan om ett konkurrenskraftigt och kreativt Västsverige till nytta för hela landet.

För att uppnå det ser vi tre viktiga områden som den nya regeringen behöver hantera:

1. En hållbar energiförsörjning

Det västsvenska näringslivet har goda möjligheter att ta täten i det pågående omställningsarbetet inom industrin. Vi har ett fordonskluster som inte matchas av något av de andra fordonsregionerna och som elektrifierar stora delar av fordonsflottan.

Men för en fortsatt hållbar utveckling inom industrin behövs en trygg tillgång till fossilfri energi. Vi arbetar för kortare tillståndsprocesser och nya elledningar, samt för ett beslut om havsbaserad vindkraft. Havsbaserad eftersom det kommit framåt i tillståndsprocesserna och är något som flera företag räknar med för framtida investeringar. 

Seminarium 16 nov:

2. Utbildningar efter företagens behov

Att hitta rätt medarbetare har länge varit en utmaning för många företag och är ständigt en av våra prioriterade frågor. Särskilt viktigt just nu är nya satsningar på yrkeshögskolan och specifikt inriktade högskoleutbildningar som är anpassade till det behov som företagen har.

Läs mer: Så driver vi frågan om företagens kompetensförsörjning

3. Genomförande av infrastruktursatsningar

För att öka människors möjligheter att hitta arbeten och företagens möjligheter att anställa behöver vi infrastruktursatsningar som gör det lättare att pendla långa sträckor och därmed skapar större arbetsmarknadsregioner.

Trots att högerpartierna nyligen lämnade in en motion till riksdagen om att inte bygga höghastighetsjärnväg, kommer vi att kämpa för att de planerade satsningarna inom västsvensk infrastruktur genomförs och att sträckan mellan Göteborg-Borås prioriteras.

Vi kommer också att fortsätt att driva behovet av att ett nytt dubbelspår mellan Göteborg-Alingsås läggs in i planen. Västsverige behöver båda dessa sträckor. Vad vi däremot inte behöver är att olika delar av Västra Götaland motarbetar varandra. Västsverige är starkare när vi arbetar tillsammans. 

VI ARBETAR FÖR VÄSTSVERIGES FÖRETAG

På Västsvenska Handelskammaren arbetar vi med att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Vi företräder närmare 3000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom områden som de upplever är viktigast för ett företags framgång. Bland våra medlemsförmåner ingår även kostnadsfri kompetensutveckling för företagens anställda.

Bli medlem