Kommande utbildningar

GÖTEBORG
11 september
12 mars

KORT FAKTA
Längd: 11 utbildningsdagar + 3 halvdagar i strategigrupp (Pågår under ca. 1 år)
Tid: Varierar
Format: Utbildning i internatform + strategigruppsträffar på Västsvenska Handelskammaren

BOKA NU
Medlemspris 41 900 kr Ordinarie pris 45 900 kr

I priset ingår 11 utbildningsdagar och 3 strategigruppsträffar. Kostnad för LP 360 Ledarprofil, förtäring och logi tillkommer. Alla priser är exklusive moms.

FRÅGOR OM utbildningen?


Ledarakademin

Söker du en ledarskapsutbildning där du kan utveckla ditt ledarskap i en verksamhetsnära miljö och i samverkan med andra?
Välkommen till ledarakademin – vi har tränat mellanchefer och arbetsledare sedan 1999.

OM LEDARAKADEMIN

Ledarakademin är en omfattande ledarskapsutbildning för dig som chef med personalansvar. Genom teori, erfarenhetsutbyte och praktiska övningar tränar du dig att nå din fulla potential som ledare. Konceptet har drivits framgångsrikt sedan 1999 och är idag en del av Västsvenska Handelskammarens utbildningsutbud.

Ledarakademin pågår under cirka ett års tid, de första halvåret arrangeras sammanlagt 11 utbildningsdagar fördelade på fem tillfällen med övernattning. Det andra halvåret följer du upp utbildningen i formen av tre strategigruppsträffar i utbildningsgruppen, tillsammans med en professionell samtalsledare med egen gedigen ledarerfarenhet. På så vis fortsätter du att utvecklas i din ledarroll utifrån erfarenhetsutbyte med andra chefer med liknande utmaningar.

Som en del av ledarakademin ingår även skapandet av en personlig ledarskapsprofil, LP360, med nulägesmätning och eftermätning kring utvecklingen av ditt ledarskap.  

DET HÄR FÅR DU MED DIG

 • En stärkt ledarförmåga, där du vågar leda med gott självförtroende.
 • Verktyg till att skapa ett positivare och produktivare klimat inom ditt eget ansvarsområde, samt ökade förutsättningar för effektivitet och bättre tillvaratagande av dina medarbetare.
 • Insikt och motivation kring ditt företags affärsutveckling, mål och strategier.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL

Ledarakademin är till för dig som mellanchef eller arbetsledare med befintligt eller planerat personalansvar.

LEDARAKADEMIN INNEHÅLLER

Dag 1 startar 10.00 och dag 3 avslutas 15.30.

Mats Erasmie, civilekonom med bakgrund som säljare, marknadschef och vd

 • Modern ledarfilosofi
 • Att arbeta med affärsidé och strategier
 • Affärsutveckling i praktiken
 • Byggandet av en företagskultur
 • Ledarskapet i ett förändringsarbete
 • Specialist, administratör eller lagledare?!
 • Egna förutsättningar, starka och svaga sidor
 • Målstyrning som ledarinstrument
 • Att vara agil i sitt ledarskap

 

Dag 1 startar 10:00 och dag 2 avslutas 15:30

 

Mats Erasmie, civilekonom med bakgrund som säljare, marknadschef och vd.

Jessica Neijlind, legitimerad psykolog och senior organisationskonsult.

 • Hinder för förändring – försvarsmekanismer
 • Min egen ledarstil - test
 • Utvecklingssamtal-utvecklingsplanering-kompetensförsörjning
 • Situationsanpassat och tillitsskapande ledarskap
 • Delegering och prioritering
 • Svåra samtal
 • Konflikthantering
 • Ledarskapet i en hybridmiljö
 • Egna mätningen – Ledarprofil (LP 360)
 • Utarbetande av individuell förändringsplan

 

Dag 1 startar 10:00 och dag 2 avslutas 15:30

 

Yvette Palm De Grade, beteendevetare och mental tränare

 • Att påverka andra i grupp
 • Hur stärka det egna självförtroendet
 • Vad kännetecknar en bra presentation
 • Personligt nuläge: starka och dolda sidor
 • Disposition och struktur i presentationen
 • Retorik i praktiken
 • Presentationshjälpmedel
 • Effektiva möten, även digitala
 • Praktisk träning med inspelning

 

Dag 1 startar 10:00 och dag 2 avslutas 15:30

Mats Erasmie, civilekonom med bakgrund som säljare, marknadschef och vd.
Bengt Olander, civilekonom, lång erfarenhet från affärsledande roller, styrelseroller, ledarutveckling och executive search

 • Att påverka och utveckla engagemang
 • Tänkbara motivatorer och hygienfaktorer
 • Varför gör inte medarbetaren alltid som jag säger?
 • Självledarskap
 • Kommunikationsträning
 • Praktisk kommunikation människor emellan
 • Ledarens frågemetodik för att skapa dialog och påverka
 • Att påverka andra – sälja idéer
 • Aktivt lyssnande
 • Hur rekrytera rätt medarbetare
 • Rekryteringsprocessen
 • Intervjuteknik
 • CV-och personanalys

 

Dag 1 startar 12:00 och dag 2 avslutas 12:00

Mats Erasmie, civilekonom med bakgrund som säljare, marknadschef och vd
Samtalsledare från Västsvenska Handelskammaren

 • Fördjupning av situationsanpassat ledarskap
 • Arbete med ny ledarprofil (LP 360)
 • Uppföljning av individuell handlingsplan
 • Diplomeringsmiddag
 • Nätverksträff med erfarenhetsutbyte utifrån aktuella utmaningar i ledarrollen

 

Deltagarna kommer att fortsätta träffas 3 halvdagar under några månader men med fokus på erfarenhetsutbyte, utifrån de aktuella utmaningarna i ledarrollen. På träffarna diskuteras verksamhetsutveckling, strategiarbete, ledarskap och mycket mer. Varje deltagare kan i ett förtroligt format dela sina aktuella utmaningar. Gruppens samlade kunskap och erfarenheter ger ofta lösningar och insikter. Agenda och datum för dessa träffar sätts gemensamt i gruppen.

Metodiken för dessa Strategigruppsträffar är välbeprövad och samtalen på träffarna sker under sekretess och leds av en professionell samtalsledare med egen gedigen ledarerfarenhet.  

Vid behov kan individuell coaching ersätta strategigruppsträffarna.

Ledarakademins utbildningstillfällen sker i internatform, där även eftermiddags- och kvällsaktiviteter är obligatoriska. Akademin avslutas med diplomeringsmiddag.

Vad gäller vid återbud?
Bokningen är bindande men du kan överlåta platsen. Antalet kursdeltagare är begränsat till 16 personer och maximalt 4 personer från samma företag.

Som anställd på ett medlemsföretag får du ett lägre kurspris. Är du osäker på om ditt företag är medlemmar, använd dig av vår sökfunktion.

 

Boka nu

Vårt huvudkontor i Göteborg

Var:
Parkgatan 49, Göteborg

Ja, jag vill boka min plats

Välj utbildningstillfälleLäs mer om våra allmänna villkor och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.