Fokusområden

För Västsverige ska stå sig i den internationella konkurrensen behöver regionens bolag ligga i framkant inom en rad olika områden. Hållbarhet, digitalisering och ett aktivt och jämställt styrelsearbete är viktiga delar i det arbetet.

Läs mer om våra fokusområden:

Klimat & hållbarhet