Våra initiativ

Västsvenska Handelskammaren driver initiativ i samverkan med skola, akademi och företag för att skapa de bästa förutsättningarna för ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv.

Våra nuvarande initiativ är till för att skapa en attraktiv skola och utbildningar som kan hjälpa företag att få tillgång till den arbetskraft de behöver på kort och lång sikt.

Mathivation - för en attraktiv skola

Mathivation är ett komplement till ordinarie skolverksamhet och bygger på att elever lär andra elever matematik, vilket skapar förebilder och stärker studiekulturen. Projektet når ut till 12 000 grund- och gymnasieelever per år.

Med Mathivation vill vi bidra till att stärka ungas intresse för matematik, teknik och programmering. Målet är att skapa en attraktivare skola och på sikt ett starkare näringsliv. Projektet har lett till att fler går ut med fullständiga betyg och till vidare studier.

Bli Mathivation Partner

Yrkestrainee för eftertraktad arbetskraft

Yrkestrainee är en ny utbildningsform för lärlingsanställningar som initierades av Västsvenska Handelskammaren 2020. Här blir eleven anställd på ett företag, får lön under studietiden och lär sig samtidigt företagets verksamhet från grunden.

Med Yrkestrainee vill vi stärka kompetensförsörjningen till både enskilda företag och branscher.

Läs mer om Yrkestrainee