Varför digital transformation

Digitalisering är något som står på alla företags agenda. Med rätt digitala lösningar kan du öka er lönsamhet, addera mervärde till dina kunder och bli mer konkurrenskraftig. Men hur får vi det att hända?

Den digitala utvecklingen förändrar förutsättningarna för våra företag i ett högt tempo. Nya branscher uppstår, andra förändras eller till och med försvinner.

Det ställer krav på hur verksamheten organiserar sig för att snabbt kunna fånga såväl nya möjligheter som att parera de företeelser som utmanar verksamheten. Därför handlar den digitala transformationen i företag inte enbart om teknik, utan till stor del om strategi, ledarskap och ett nytt sätt att tänka.

VAD KAN VI SOM FÖRETAG GÖRA?

  1. Omvärldsanalys & insikt. Den stora utmaningen är att lära sig att tänka om och återupptäcka vad affären handlar om och hur dess framtid ser ut. Hur påverkar digitaliseringen din bransch, intilliggande branscher och omvärlden? Och hur kommer detta i sin tur att påverka er verksamhet? Initiera och driv frågan i din ledningsgrupp.

  2. Sätt en strategi. Ni behöver en gemensam bild av vad förändringen ska åstadkomma, som varför och för vem ni ska transformera. Behöver er produkt/tjänst bli mer digital eller användarvänlig? Digitalisering driver på all typ av utveckling vilket ökar den digitala strategins betydelse.

  3. Arbeta kunddrivet. Få koll på hur väl ni möter era kunders digitala behov och förväntningar? För att någon ska vilja använda er produkt/tjänst behöver ni utgå från era användare och hitta en lösning på deras problem. Dina kunders digitala beteende sträcker sig ofta över flera kanaler.

  4. Starta i liten skala & experimentera. Transformationen sker ofta stegvis, där en ny struktur växer fram parallellt med den gamla. För att utvecklas och främja innovation är det viktigt att ha en tillåtande och experimentell företagskultur. Ge människor möjlighet att arbeta på nya sätt och lär er agila arbetsmetoder som kan göra er mer snabbrörliga.

  5. Ta hjälp av experter. För att komma ur gamla hjulspår kan det vara bra med stöd utifrån. Även digitala experter kan vara bra hjälp då det kan bidra med tekniska lösningar som stödjer de förändringar som transformationen genererar.

FÅ HJÄLP PÅ ER DIGITALISERINGSRESA


Digitaliseringen kan vara lika utmanande som nödvändig för näringslivets tillväxt. Därför har vi på Handelskammaren ett stort fokus på att stötta företag i deras digitala transformation, i olika delar av vår verksamhet.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta vår kollega Joacim Carlson om du vill veta mer om hur Västsvenska Handelskammaren driver digitaliseringssfrågan eller vill få tips om hur ni kan komma igång.