ATT NAVIGERA I DEN DIGITALA ERAN

Sedan 1661 har Västsvenska Handelskammaren stått vid näringslivets sida genom tider av teknisk omvandling. Från sjökort och räknemaskiner till persondatorer och internet har vi stöttat företag i alla branscher att navigera i nya landskap.

Idag befinner vi oss i en era av ännu snabbare förändring, driven av digitalisering och artificiell intelligens. Dessa tekniker skapar nya möjligheter och utmaningar för företag, och Handelskammaren är här för att hjälpa dig att ta tillvara dem.

Vad kan ni som företag göra? 

  1. Omvärldsanalys & insikt. Den stora utmaningen; att lära sig tänka om och återupptäcka vad er affär handlar om och hur dess framtid ser ut. Hur påverkar digitaliseringen din bransch, intilliggande branscher och omvärlden? Hur kommer det påverka er verksamhet? Initiera och driv frågan i din ledningsgrupp. Gå med i en av våra nätverksgrupper för att diskutera frågan med andra. 
    Våra nätverksgrupper
  2. Sätt en strategi. Få en gemensam bild av vad förändringen ska åstadkomma, som varför och för vem ni ska transformera. Behöver er produkt/tjänst bli mer digital eller användarvänlig? Digitalisering driver på all typ av utveckling vilket ökar den digitala strategins betydelse. 
  3. Arbeta kunddrivet. Hur väl möter ni era kunders digitala behov och förväntningar? För att någon ska vilja använda er produkt/tjänst behöver ni utgå från era användare och hitta en lösning på deras problem. Dina kunders digitala beteende sträcker sig ofta över flera kanaler.
  4. Ta hjälp av experter. För att komma ur gamla hjulspår kan det vara bra med stöd utifrån. Digitala experter kan vara bra hjälp som kan bidra med tekniska lösningar och stödja de förändringar som transformationen genererar. Tillsammans med handplockade experter ur Handelskammarens stora nätverk erbjuder vi er företagsanpassad utbildning för ert företag.
    Företagsanpassad utbildning

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta vår kollega Joacim Carlson om du vill veta mer om hur Västsvenska Handelskammaren driver digitaliseringssfrågan eller vill få tips om hur ni kan komma igång.